Máy Nén Khí ABAC – Ý

Máy Nén Khí ABAC – Ý

Máy Nén Khí ABAC Dòng Máy Nén Khí Cao Cấp Đến Từ Italia

Máy nén khí ABAC là tập đoàn của ITALIA chuyên sản xuất các dòng máy nén khí, máy sấy khí và các thiết bị khí nén khác áp dụng trong các ngành công nghiệp. Trải qua một thời gian dài hoàn thiện và cải tiến công nghệ Tập đoàn ABAC hiện là nhà sản xuất, cung cấp các sản phẩm máy nén khí chất lượng cho hơn 120 quốc gia trên thế giới. ABAC luôn duy trì triết lí theo đuổi sự hoàn hảo của sản phẩm và làm giàu cho cuộc sống.

MÁY NÉN KHÍ ABAC Pole position 221

MÁY NÉN KHÍ ABAC Pole position 221

Máy nén khí ABAC 1.5 HP có công suất:

1.5 HP

Áp lực của máy nén khí ABAC 1.5 HP:

8.0 kg/cm²

Lưu lượng máy nén khí ABAC 1.5 HP:

180 lít/phút
Giá: Liên hệ
Gửi liên hệ

MÁY NÉN KHÍ ABAC Pole position FC2V230(OM241)

MÁY NÉN KHÍ ABAC Pole position FC2V230(OM241)

Máy nén khí ABAC 2 HP có công suất:

2.0 HP

Áp lực của máy nén khí ABAC 2 HP:

8.0 kg/cm²

Lưu lượng máy nén khí ABAC 2 HP:

240 lít/phút
Giá: Liên hệ
Gửi liên hệ

MÁY NÉN KHÍ ABAC Pole position OM015

MÁY NÉN KHÍ ABAC Pole position OM015

Máy nén khí ABAC OM015 có công suất:

1.5 HP

Áp lực của máy nén khí ABAC OM015:

8.0 kg/cm²

Lưu lượng máy nén khí ABAC OM015:

180 lít/phút
Giá: Liên hệ
Gửi liên hệ

MÁY NÉN KHÍ ABAC B2800/100CM

MÁY NÉN KHÍ ABAC B2800/100CM

Máy nén khí ABAC 2 HP có công suất:

2.0 HP

Áp lực của máy nén khí ABAC 2 HP:

9.0 kg/cm²

Lưu lượng máy nén khí ABAC 2 HP:

254 lít/phút
Giá: Liên hệ
Gửi liên hệ

MÁY NÉN KHÍ ABAC B2800B/150CM

MÁY NÉN KHÍ ABAC B2800B/150CM

Máy nén khí ABAC B2800B/150CM có công suất:

2.0 HP

Áp lực của máy nén khí ABAC B2800B/150CM:

10 kg/cm²

Lưu lượng máy nén khí ABAC B2800B/150CM:

320 lít/phút
Giá: Liên hệ
Gửi liên hệ

MÁY NÉN KHÍ ABAC B2800B/150CT

MÁY NÉN KHÍ ABAC B2800B/150CT

Máy nén khí ABAC 3 HP có công suất:

3.0 HP

Áp lực của máy nén khí ABAC 3 HP:

10 kg/cm²

Lưu lượng máy nén khí ABAC 3 HP:

320 lít/phút
Giá: Liên hệ
Gửi liên hệ

MÁY NÉN KHÍ ABAC B2800B/200CM

MÁY NÉN KHÍ ABAC B2800B/200CM

Máy nén khí ABAC B2800B/200CM  có công suất:

3.0 HP

Áp lực của máy nén khí ABAC B2800B/200CM:

10 kg/cm²

Lưu lượng máy nén khí ABAC B2800B/200CM:

320 lít/phút
Giá: Liên hệ
Gửi liên hệ

MÁY NÉN KHÍ ABAC B2800B/200CT

MÁY NÉN KHÍ ABAC B2800B/200CT

Máy nén khí ABAC B2800B/200CT có công suất:

3.0 HP

Áp lực của máy nén khí ABAC B2800B/200CT:

10 kg/cm²

Lưu lượng máy nén khí ABAC B2800B/200CT:

320 lít/phút
Giá: Liên hệ
Gửi liên hệ

MÁY NÉN KHÍ ABAC B5900B/270CT

MÁY NÉN KHÍ ABAC B5900B/270CT

Máy nén khí ABAC 5.5 HP có công suất:

5.5 HP

Áp lực của máy nén khí ABAC 5.5 HP:

11 kg/cm²

Lưu lượng máy nén khí ABAC 5.5 HP:

653 lít/phút
Giá: Liên hệ
Gửi liên hệ

MÁY NÉN KHÍ ABAC B6000/270CT

MÁY NÉN KHÍ ABAC B6000/270CT

Máy nén khí ABAC 7.5 HP có công suất:

7.5 HP

Áp lực của máy nén khí ABAC 7.5 HP:

11 kg/cm²

Lưu lượng máy nén khí ABAC 7.5 HP:

827 lít/phút
Giá: Liên hệ
Gửi liên hệ

MÁY NÉN KHÍ ABAC B6000/270FT

MÁY NÉN KHÍ ABAC B6000/270FT

Máy nén khí ABAC B6000/270FT có công suất:

7.5 HP

Áp lực của máy nén khí B6000/270FT:

11 kg/cm²

Lưu lượng máy nén khí ABAC B6000/270FT:

827 lít/phút
Giá: Liên hệ
Gửi liên hệ

MÁY NÉN KHÍ ABAC B7000/500CT

MÁY NÉN KHÍ ABAC B7000/500CT

Máy nén khí ABAC 10 HP có công suất:

10 HP

Áp lực của máy nén khí ABAC 10 HP:

11 kg/cm²

Lưu lượng máy nén khí ABAC 10 HP:

1210 lít/phút
Giá: Liên hệ
Gửi liên hệ

MÁY NÉN KHÍ ABAC B7000/500FT

MÁY NÉN KHÍ ABAC B7000/500FT

Máy nén khí ABAC B7000/500FT có công suất:

10 HP

Áp lực của máy nén khí ABAC B7000/500FT:

11 kg/cm²

Lưu lượng máy nén khí ABAC B7000/500FT:

1210 lít/phút
Giá: Liên hệ
Gửi liên hệ

MÁY NÉN KHÍ ABAC B7000/BS/10T

MÁY NÉN KHÍ ABAC B7000/BS/10T

Máy nén khí ABAC B7000/BS/10T có công suất:

10 HP

Áp lực của máy nén khí ABAC B7000/BS/10T:

11 kg/cm²

Lưu lượng máy nén khí ABAC B7000/BS/10T: 

1210 lít/phút
Giá: Liên hệ
Gửi liên hệ

MÁY NÉN KHÍ ABAC B7900S/500FT

MÁY NÉN KHÍ ABAC B7900S/500FT

Máy nén khí ABAC 15 HP có công suất:

15 HP

Áp lực của máy nén khí ABAC 15 HP:

11 kg/cm²

Lưu lượng máy nén khí ABAC 15 HP:

1390 lít/phút
Giá: Liên hệ
Gửi liên hệ
DENYO
Elemax
Koop
TSURUMI
PUMA
THA-power
© Copyright © 2014 by 0.,Ltd. all rights reserved