Máy Nén Khí Puma - Áp Lực Cao

Máy Nén Khí Puma - Áp Lực Cao

Máy Nén Khí Puma Dòng Máy Nén Khí Có Thị Phần Cao Nhất Tại VN

MÁY NÉN KHÍ PUMA TK 5250

MÁY NÉN KHÍ PUMA TK 5250

Công suất máy nén khí puma 5HP :

5.0 HP

Áp lực máy nén khí puma 5HP :

12-16

Lưu lượng máy nén khí puma 5HP : 

560 lít/phút
Giá: Liên hệ
Gửi liên hệ

MÁY NÉN KHÍ PUMA TK 7300A

MÁY NÉN KHÍ PUMA TK 7300A

Công suất máy nén khí puma 7.5HP :

7.5 HP

Áp lực máy nén khí puma 7.5HP :

12-16 kg/cm²

Lưu lượng máy nén khí puma 7.5HP : 

730 lít/phút
Giá: Liên hệ
Gửi liên hệ

MÁY NÉN KHÍ PUMA TK 10300

MÁY NÉN KHÍ PUMA TK 10300

Công suất máy nén khí puma 10HP :

10 HP

Áp lực máy nén khí puma 10HP :

12-16 kg/cm²

Lưu lượng máy nén khí puma 10HP : 

1070 lít/phút
Giá: Liên hệ
Gửi liên hệ

MÁY NÉN KHÍ PUMA TK 15300

MÁY NÉN KHÍ PUMA TK 15300

Công suất máy nén khí puma 15HP :

15 HP

Áp lực máy nén khí puma 15HP :

12-16 kg/cm²

Lưu lượng máy nén khí puma 15HP : 

1560 lít/phút

Giá: Liên hệ
Gửi liên hệ

MÁY NÉN KHÍ PUMA TK 20300

MÁY NÉN KHÍ PUMA TK 20300

Công suất máy nén khí puma 20HP :

20 HP

Áp lực máy nén khí puma 20HP :

12-16 kg/cm²

Lưu lượng máy nén khí puma 20HP : 

1980 lít/phút
Giá: Liên hệ
Gửi liên hệ

MÁY NÉN KHÍ PUMA TK 30500

MÁY NÉN KHÍ PUMA TK 30500

Công suất máy nén khí puma 30HP :

30 HP

Áp lực máy nén khí puma 30HP :

12-16 kg/cm²

Lưu lượng máy nén khí puma 30HP : 

3000 lít/phút
Giá: Liên hệ
Gửi liên hệ
DENYO
Elemax
Koop
TSURUMI
PUMA
THA-power
© Copyright © 2014 by 0.,Ltd. all rights reserved