Máy Phát Điện Công Suất Lớn 1000 KVA – 1500 KVA

Máy Phát Điện Công Suất Lớn 1000 KVA – 1500 KVA 

THA Power - thương hiệu tổ máy phát điện của công ty Thiên Hòa An được trang bị những option động cơ, đầu phát, bảng điều khiển của những thương hiệu hàng đầu thế giới với dải công suất đa dạng đáp ứng những nhu cầu khắt khe nhất của khách hàng, mang đến giải pháp toàn diện cho các công trình gắn liền với sự phát triển của cả đất nước.

MÁY PHÁT ĐIỆN MTU THAPOWER | THG 1100MTU

MÁY PHÁT ĐIỆN MTU THAPOWER | THG 1100MTU
Công suất liên tục:
1000 kVA

Công suất dự phòng:
1100 kVA

Động cơ:
MTU

MÁY PHÁT ĐIỆN MTU THAPOWER | THG 1250MTU

MÁY PHÁT ĐIỆN MTU THAPOWER | THG 1250MTU
Công suất liên tục:
1125 kVA

Công suất dự phòng:
1250 kVA

Động cơ:
MTU

MÁY PHÁT ĐIỆN MTU THAPOWER | THG 1375MTU

MÁY PHÁT ĐIỆN MTU THAPOWER | THG 1375MTU
Công suất liên tục:
1250 kVA

Công suất dự phòng:
1375 kVA

Động cơ:
MTU

MÁY PHÁT ĐIỆN MTU THAPOWER | THG 1500MTU

MÁY PHÁT ĐIỆN MTU THAPOWER | THG 1500MTU
Công suất liên tục:
1350 kVA

Công suất dự phòng:
1500 kVA

Động cơ:
MTU

MÁY PHÁT ĐIỆN PERKINS THAPOWER | THG 1000PST

MÁY PHÁT ĐIỆN PERKINS THAPOWER | THG 1000PST
Công suất liên tục:
900 kVA

Công suất dự phòng:
1000 kVA

Động cơ:
Perkins

MÁY PHÁT ĐIỆN PERKINS THAPOWER | THG 1100PST

MÁY PHÁT ĐIỆN PERKINS THAPOWER | THG 1100PST
Công suất liên tục:
1000 kVA

Công suất dự phòng:
1100 kVA

Động cơ:
Perkins

MÁY PHÁT ĐIỆN PERKINS THAPOWER | THG 1250PST

MÁY PHÁT ĐIỆN PERKINS THAPOWER | THG 1250PST
Công suất liên tục:
1125 kVA

Công suất dự phòng:
1250 kVA

Động cơ:
Perkins

MÁY PHÁT ĐIỆN PERKINS THAPOWER | THG 1375PST

MÁY PHÁT ĐIỆN PERKINS THAPOWER | THG 1375PST
Công suất liên tục:
1250 kVA

Công suất dự phòng:
1375 kVA

Động cơ:
Perkins

MÁY PHÁT ĐIỆN PERKINS THAPOWER | THG 1500PST

MÁY PHÁT ĐIỆN PERKINS THAPOWER | THG 1500PST
Công suất liên tục:
1350 kVA

Công suất dự phòng:
1500 kVA

Động cơ:
Perkins

MÁY PHÁT ĐIỆN PERKINS THAPOWER | THG 1650PST

MÁY PHÁT ĐIỆN PERKINS THAPOWER | THG 1650PST
Công suất liên tục:
1500 kVA

Công suất dự phòng:
1650 kVA

Động cơ:
Perkins

MÁY PHÁT ĐIỆN CUMMINS THAPOWER | THG 1000CLT

MÁY PHÁT ĐIỆN CUMMINS THAPOWER | THG 1000CLT
Công suất liên tục:
900 kVA

Công suất dự phòng:
1000 kVA

Động cơ:
Cummins

MÁY PHÁT ĐIỆN CUMMINS THAPOWER | THG 1100CLT

MÁY PHÁT ĐIỆN CUMMINS THAPOWER | THG 1100CLT
Công suất liên tục:
1000 kVA

Công suất dự phòng:
1100 kVA

Động cơ:
Cummins

MÁY PHÁT ĐIỆN CUMMINS THAPOWER | THG 1250CLT

MÁY PHÁT ĐIỆN CUMMINS THAPOWER | THG 1250CLT
Công suất liên tục:
1125 kVA

Công suất dự phòng:
1250 kVA

Động cơ:
Cummins

MÁY PHÁT ĐIỆN MITSUBISHI THAPOWER | THG 1100MMT

MÁY PHÁT ĐIỆN MITSUBISHI THAPOWER | THG 1100MMT
Công suất liên tục:
1000 kVA

Công suất dự phòng:
1100 kVA

Động cơ:
Mitsubishi

MÁY PHÁT ĐIỆN CUMMINS THAPOWER | THG 1375CLT

MÁY PHÁT ĐIỆN CUMMINS THAPOWER | THG 1375CLT
Công suất liên tục:
1250 kVA

Công suất dự phòng:
1375 kVA

Động cơ:
Cummins
DENYO
THA Power
Elemax
Koop
TSURUMI
PUMA
© Copyright © 2014 by 0.,Ltd. all rights reserved