Máy Phát Điện Công Suất Lớn 1000 KVA – 1500 KVA

Máy Phát Điện Công Suất Lớn 1000 KVA – 1500 KVA

Máy Phát Điện Công Suất Lớn 1000 KVA – 1500 KVA 

THA Power - thương hiệu tổ máy phát điện của công ty Thiên Hòa An được trang bị những option động cơ, đầu phát, bảng điều khiển của những thương hiệu hàng đầu thế giới với dải công suất đa dạng đáp ứng những nhu cầu khắt khe nhất của khách hàng, mang đến giải pháp toàn diện cho các công trình gắn liền với sự phát triển của cả đất nước.

MÁY PHÁT ĐIỆN MTU THAPOWER | THG 1100MTU

MÁY PHÁT ĐIỆN MTU THAPOWER | THG 1100MTU

Máy phát điện MTU 1000 kVA công suất liên tục:

1000 kVA

Máy phát điện MTU 1000 kVA công suất dự phòng:

1100 kVA

Động cơ:
MTU
Giá: Liên hệ
Gửi liên hệ

MÁY PHÁT ĐIỆN MTU THAPOWER | THG 1250MTU

MÁY PHÁT ĐIỆN MTU THAPOWER | THG 1250MTU

Máy phát điện MTU 1125 kVA công suất liên tục:

1125 kVA

Máy phát điện MTU 1125 kVA công suất dự phòng:

1250 kVA

Động cơ:
MTU
Giá: Liên hệ
Gửi liên hệ

MÁY PHÁT ĐIỆN MTU THAPOWER | THG 1375MTU

MÁY PHÁT ĐIỆN MTU THAPOWER | THG 1375MTU

Máy phát điện MTU 1250 kVA công suất liên tục:

1250 kVA

Máy phát điện MTU 1250 kVA công suất dự phòng:

1375 kVA

Động cơ:
MTU
Giá: Liên hệ
Gửi liên hệ

MÁY PHÁT ĐIỆN MTU THAPOWER | THG 1500MTU

MÁY PHÁT ĐIỆN MTU THAPOWER | THG 1500MTU

Máy phát điện MTU 1350 kVA công suất liên tục:

1350 kVA

Máy phát điện MTU 1350 kVA công suất dự phòng:

1500 kVA

Động cơ:
MTU
Giá: Liên hệ
Gửi liên hệ

MÁY PHÁT ĐIỆN PERKINS THAPOWER | THG 1000PST

MÁY PHÁT ĐIỆN PERKINS THAPOWER | THG 1000PST

Máy phát điện Perkins 900KVA công suất liên tục:

900 kVA

Máy phát điện Perkins 900KVA công suất dự phòng:

1000 kVA

Động cơ:
Perkins
Giá: Liên hệ
Gửi liên hệ

MÁY PHÁT ĐIỆN PERKINS THAPOWER | THG 1100PST

MÁY PHÁT ĐIỆN PERKINS THAPOWER | THG 1100PST

Máy phát điện Perkins 1000KVA công suất liên tục:

1000 kVA

Máy phát điện Perkins 1000KVA công suất dự phòng:

1100 kVA

Động cơ:
Perkins
Giá: Liên hệ
Gửi liên hệ

MÁY PHÁT ĐIỆN PERKINS THAPOWER | THG 1250PST

MÁY PHÁT ĐIỆN PERKINS THAPOWER | THG 1250PST

Máy phát điện Perkins 1125KVA công suất liên tục:

1125 kVA

Máy phát điện Perkins 1125KVA công suất dự phòng:

1250 kVA

Động cơ:
Perkins
Giá: Liên hệ
Gửi liên hệ

MÁY PHÁT ĐIỆN PERKINS THAPOWER | THG 1375PST

MÁY PHÁT ĐIỆN PERKINS THAPOWER | THG 1375PST

Máy phát điện Perkins 1250KVA công suất liên tục:

1250 kVA

Máy phát điện Perkins 1250KVA công suất dự phòng:

1375 kVA

Động cơ:
Perkins
Giá: Liên hệ
Gửi liên hệ

MÁY PHÁT ĐIỆN PERKINS THAPOWER | THG 1500PST

MÁY PHÁT ĐIỆN PERKINS THAPOWER | THG 1500PST

Máy phát điện Perkins 1350KVA công suất liên tục:

1350 kVA

Máy phát điện Perkins 1350KVA công suất dự phòng:

1500 kVA

Động cơ:
Perkins
Giá: Liên hệ
Gửi liên hệ

MÁY PHÁT ĐIỆN PERKINS THAPOWER | THG 1650PST

MÁY PHÁT ĐIỆN PERKINS THAPOWER | THG 1650PST

Máy phát điện Perkins 1500KVA công suất liên tục:

1500 kVA

Máy phát điện Perkins 1500KVA công suất dự phòng:

1650 kVA

Động cơ:
Perkins
Giá: Liên hệ
Gửi liên hệ

MÁY PHÁT ĐIỆN CUMMINS THAPOWER | THG 1000CLT

MÁY PHÁT ĐIỆN CUMMINS THAPOWER | THG 1000CLT

Máy phát điện cummins 900 KVA công suất liên tục

900 kVA

Máy phát điện cummins 900 KVA công suất dự phòng

1000 kVA

Động cơ:
Cummins
Giá: Liên hệ
Gửi liên hệ

MÁY PHÁT ĐIỆN CUMMINS THAPOWER | THG 1100CLT

MÁY PHÁT ĐIỆN CUMMINS THAPOWER | THG 1100CLT

Máy phát điện cummins 1000 KVA công suất liên tục:

1000 kVA

Máy phát điện cummins 1000 KVA công suất dự phòng:

1100 kVA

Động cơ:
Cummins
Giá: Liên hệ
Gửi liên hệ

MÁY PHÁT ĐIỆN CUMMINS THAPOWER | THG 1250CLT

MÁY PHÁT ĐIỆN CUMMINS THAPOWER | THG 1250CLT

Máy phát điện cummins 1125 KVA công suất liên tục:

1125 kVA

Máy phát điện cummins 1125 KVA công suất dự phòng:

1250 kVA

Động cơ:
Cummins
Giá: Liên hệ
Gửi liên hệ

MÁY PHÁT ĐIỆN MITSUBISHI THAPOWER | THG 1100MMT

MÁY PHÁT ĐIỆN MITSUBISHI THAPOWER | THG 1100MMT

Máy phát điện Mitsubishi 1000KVA công suất liên tục:

1000 kVA

Máy phát điện Mitsubishi 1000KVA công suất dự phòng:

1100 kVA

Động cơ:
Mitsubishi
Giá: Liên hệ
Gửi liên hệ

MÁY PHÁT ĐIỆN CUMMINS THAPOWER | THG 1375CLT

MÁY PHÁT ĐIỆN CUMMINS THAPOWER | THG 1375CLT

Máy phát điện cummins 1250 KVA công suất liên tục:

1250 kVA

Máy phát điện cummins 1250 KVA công suất dự phòng:

1375 kVA

Động cơ:
Cummins
Giá: Liên hệ
Gửi liên hệ
DENYO
Elemax
Koop
TSURUMI
PUMA
THA-power
© Copyright © 2014 by 0.,Ltd. all rights reserved