Máy Phát Điện Kyo Power
CÔNG SUẤT
ĐÔNG CƠ
ỨNG DỤNG

Máy Phát Điện Kyo Power

Máy Phát Điện Kyo Power  - thương hiệu sản phẩm nhà máy của THA
Tổ máy phát điện Kyo Power sử dụng động cơ với tiêu chuẩn hàng đầu. Chất lượng động cơ tổ máy phát điện Kyo Power đã được khẳng định trong nội địa và các nước trên thế giới từ thời điểm thành lập và phát triển. Thiên Hòa An là đơn vị hàng đầu phân phối tổ máy phát điện Kyo Power tại Việt Nam.

MÁY PHÁT ĐIỆN KYOPOWER | THG 10KS

MÁY PHÁT ĐIỆN KYOPOWER | THG 10KS
Công suất liên tục:
8.5 kVA

Công suất dự phòng:
10 kVA

Động cơ:
Depco
Giá: Liên hệ
Gửi liên hệ

MÁY PHÁT ĐIỆN KYOPOWER | THG 12KKS

MÁY PHÁT ĐIỆN KYOPOWER | THG 12KKS
Công suất liên tục:
11.0 kVA

Công suất dự phòng:
12.5 kVA

Động cơ:
Kyopower
Giá: Liên hệ
Gửi liên hệ

MÁY PHÁT ĐIỆN KYOPOWER | THG 22BKT

MÁY PHÁT ĐIỆN KYOPOWER | THG 22BKT
Công suất liên tục:
20.0 kVA

Công suất dự phòng:
22.0 kVA

Động cơ:
Baudouin
Giá: Liên hệ
Gửi liên hệ

MÁY PHÁT ĐIỆN KYO POWER | THG 12BLS

MÁY PHÁT ĐIỆN KYO POWER | THG 12BLS

Máy phát điện KYO POWER  THG 12BLS công suất liên tục:

12.0 kVA

Máy phát điện KYO POWER THG 12BLS công suất dự phòng:

13.2kVA

Động cơ:
Baudouin
Giá: Liên hệ
Gửi liên hệ

MÁY PHÁT ĐIỆN KYO POWER | KYO 11000S

MÁY PHÁT ĐIỆN KYO POWER | KYO 11000S

Máy phát điện KYO POWER  11000S công suất liên tục:

8.0 kVA

Máy phát điện KYO POWER 11000S công suất dự phòng:

8.8 kVA

Động cơ:
CHONGQING SENCI
Giá: Liên hệ
Gửi liên hệ

MÁY PHÁT ĐIỆN KYO POWER | KYO 11000KXS

MÁY PHÁT ĐIỆN KYO POWER | KYO 11000KXS

Máy phát điện KYO POWER THG 11000KXS công suất liên tục:

8.5 kVA

Máy phát điện KYO POWER THG 11000KXS công suất dự phòng:

9.5 kVA

Động cơ:
KYO POWER
Giá: Liên hệ
Gửi liên hệ

MÁY PHÁT ĐIỆN KYO POWER | THG 11000ES

MÁY PHÁT ĐIỆN KYO POWER | THG 11000ES

Máy phát điện KYO POWER THG 11000ES công suất liên tục:

8.5 kVA

Máy phát điện KYO POWER THG 11000ES công suất dự phòng:

9.5 kVA

Động cơ:
KYO POWER
Giá: Liên hệ
Gửi liên hệ

MÁY PHÁT ĐIỆN KYO POWER | THG 15YDT

MÁY PHÁT ĐIỆN KYO POWER | THG 15YDT

Máy phát điện KYO POWER THG 15YDT công suất liên tục:

13.0 kVA

Máy phát điện KYO POWER THG 15YDT công suất dự phòng:

14.3 kVA

Động cơ:
YANGDONG
Giá: Liên hệ
Gửi liên hệ

MÁY PHÁT ĐIỆN DEPCOPOWER | DK-55-W

MÁY PHÁT ĐIỆN DEPCOPOWER | DK-55-W

Máy phát điện Depco 50KVA công suất liên tục:

50 kVA

Máy phát điện Depco 50KVA công suất dự phòng:

55 kVA

Động cơ:
Depco
Giá: Liên hệ
Gửi liên hệ

MÁY PHÁT ĐIỆN SDEC THAPOWER | THG 100SDT

MÁY PHÁT ĐIỆN SDEC THAPOWER | THG 100SDT

Máy phát điện Sdec 80KVA công suất liên tục:

80 kVA

Máy phát điện Sdec 80KVA công suất dự phòng:

88 kVA

Động cơ:
Sdec
Giá: Liên hệ
Gửi liên hệ

MÁY PHÁT ĐIỆN SDEC THAPOWER | THG 120SDT

MÁY PHÁT ĐIỆN SDEC THAPOWER | THG 120SDT

Máy phát điện Sdec 100KVA công suất liên tục:

100 kVA

Máy phát điện Sdec 100KVA công suất dự phòng:

110 kVA

Động cơ:
Sdec
Giá: Liên hệ
Gửi liên hệ

MÁY PHÁT ĐIỆN SDEC THAPOWER | THG 150SDT

MÁY PHÁT ĐIỆN SDEC THAPOWER | THG 150SDT

Máy phát điện Sdec 125KVA công suất liên tục:

125 kVA

Máy phát điện Sdec 125KVA công suất dự phòng:

138 kVA

Động cơ:
Sdec
Giá: Liên hệ
Gửi liên hệ

MÁY PHÁT ĐIỆN SDEC THAPOWER | THG 180SDT

MÁY PHÁT ĐIỆN SDEC THAPOWER | THG 180SDT

Máy phát điện Sdec 150KVA công suất liên tục:

150 kVA

Máy phát điện Sdec 150KVA công suất dự phòng:

165 kVA

Động cơ:
Sdec
Giá: Liên hệ
Gửi liên hệ

MÁY PHÁT ĐIỆN SDEC THAPOWER | THG 200SDT

MÁY PHÁT ĐIỆN SDEC THAPOWER | THG 200SDT

Máy phát điện Sdec 181KVA công suất liên tục:

181 kVA

Máy phát điện Sdec 181KVA công suất dự phòng:

199 kVA

Động cơ:
Sdec
Giá: Liên hệ
Gửi liên hệ

MÁY PHÁT ĐIỆN SDEC THAPOWER | THG 220SDT

MÁY PHÁT ĐIỆN SDEC THAPOWER | THG 220SDT

Máy phát điện Sdec 200KVA công suất liên tục:

200 kVA

Máy phát điện Sdec 200KVA công suất dự phòng:

220 kVA

Động cơ:
Sdec
Giá: Liên hệ
Gửi liên hệ
DENYO
Elemax
Koop
TSURUMI
PUMA
THA-power
© Copyright © 2014 by 0.,Ltd. all rights reserved