Máy Phát Điện Công Suất Lớn 2000 KVA – 3000 KVA

Máy Phát Điện Công Suất Lớn 2000 KVA – 3000 KVA

Máy Phát Điện Công Suất Lớn 2000 KVA – 3000 KVA

THA Power - thương hiệu tổ máy phát điện của công ty Thiên Hòa An được trang bị những option động cơ, đầu phát, bảng điều khiển của những thương hiệu hàng đầu thế giới với dải công suất đa dạng đáp ứng những nhu cầu khắt khe nhất của khách hàng, mang đến giải pháp toàn diện cho các công trình gắn liền với sự phát triển của cả đất nước.

MÁY PHÁT ĐIỆN MTU THAPOWER | THG 2000MTU

MÁY PHÁT ĐIỆN MTU THAPOWER | THG 2000MTU

Máy phát điện MTU 1812 kVA công suất liên tục:

1812 kVA

Máy phát điện MTU 1812 kVA công suất dự phòng:

2000 kVA

Động cơ:
MTU
Giá: Liên hệ
Gửi liên hệ

MÁY PHÁT ĐIỆN MTU THAPOWER | THG 2250MTU

MÁY PHÁT ĐIỆN MTU THAPOWER | THG 2250MTU

Máy phát điện MTU 2050 kVA công suất liên tục:

2050 kVA

Máy phát điện MTU 2050 kVA công suất dự phòng:

2250 kVA

Động cơ:
MTU
Giá: Liên hệ
Gửi liên hệ

MÁY PHÁT ĐIỆN MTU THAPOWER | THG 2500MTU

MÁY PHÁT ĐIỆN MTU THAPOWER | THG 2500MTU

Máy phát điện MTU 2250 kVA công suất liên tục:

2250 kVA

Máy phát điện MTU 2250 kVA công suất dự phòng:

2500 kVA

Động cơ:
MTU
Giá: Liên hệ
Gửi liên hệ

MÁY PHÁT ĐIỆN MTU THAPOWER | THG 2750MTU

MÁY PHÁT ĐIỆN MTU THAPOWER | THG 2750MTU

Máy phát điện MTU 2500 kVA công suất liên tục:

2500 kVA

Máy phát điện MTU 2500 kVA công suất dự phòng:

2750 kVA

Động cơ:
MTU
Giá: Liên hệ
Gửi liên hệ

MÁY PHÁT ĐIỆN MTU THAPOWER | THG 3000MTU

MÁY PHÁT ĐIỆN MTU THAPOWER | THG 3000MTU

Máy phát điện MTU 2750 kVA công suất liên tục:

2750 kVA

Máy phát điện MTU 2750 kVA công suất dự phòng:

3000 kVA

Động cơ:
MTU
Giá: Liên hệ
Gửi liên hệ

MÁY PHÁT ĐIỆN MTU THAPOWER | THG 3250MTU

MÁY PHÁT ĐIỆN MTU THAPOWER | THG 3250MTU

Máy phát điện MTU 3000 kVA công suất liên tục:

3000 kVA

Máy phát điện MTU 3000 kVA công suất dự phòng:

3250 kVA

Động cơ:
MTU
Giá: Liên hệ
Gửi liên hệ

MÁY PHÁT ĐIỆN PERKINS THAPOWER | THG 2030PST

MÁY PHÁT ĐIỆN PERKINS THAPOWER | THG 2030PST

Máy phát điện Perkins 1845KVA công suất liên tục:

1845 kVA

Máy phát điện Perkins 1845KVA công suất dự phòng:

2030 kVA

Động cơ:
Perkins
Giá: Liên hệ
Gửi liên hệ

MÁY PHÁT ĐIỆN PERKINS THAPOWER | THG 2260PST

MÁY PHÁT ĐIỆN PERKINS THAPOWER | THG 2260PST

Máy phát điện Perkins 2050KVA công suất liên tục:

2050 kVA

Máy phát điện Perkins 2050KVA công suất dự phòng:

2260 kVA

Động cơ:
Perkins
Giá: Liên hệ
Gửi liên hệ

MÁY PHÁT ĐIỆN PERKINS THAPOWER | THG 2500PST

MÁY PHÁT ĐIỆN PERKINS THAPOWER | THG 2500PST

Máy phát điện Perkins 2250KVA công suất liên tục:

2250 kVA

Máy phát điện Perkins 2250KVA công suất dự phòng:

2500 kVA

Động cơ:
Perkins
Giá: Liên hệ
Gửi liên hệ

MÁY PHÁT ĐIỆN CUMMINS THAPOWER | THG 2065CLT

MÁY PHÁT ĐIỆN CUMMINS THAPOWER | THG 2065CLT

Máy phát điện cummins 1875 KVA công suất liên tục:

1875 kVA

Máy phát điện cummins 1875 KVA công suất dự phòng:

2065 kVA

Động cơ:
Cummins
Giá: Liên hệ
Gửi liên hệ

MÁY PHÁT ĐIỆN CUMMINS THAPOWER | THG 2250CLT

MÁY PHÁT ĐIỆN CUMMINS THAPOWER | THG 2250CLT

Máy phát điện cummins 2000 KVA công suất liên tục:

2000 kVA

Máy phát điện cummins 2000 KVA công suất dự phòng:

2250 kVA

Động cơ:
Cummins
Giá: Liên hệ
Gửi liên hệ

MÁY PHÁT ĐIỆN MITSUBISHI THAPOWER | THG 2100MLT

MÁY PHÁT ĐIỆN MITSUBISHI THAPOWER | THG 2100MLT

Máy phát điện Mitsubishi 1875KVA công suất liên tục:

1875 kVA

Máy phát điện Mitsubishi 1875KVA công suất dự phòng:

2100 kVA

Động cơ:
Mitsubishi
Giá: Liên hệ
Gửi liên hệ

MÁY PHÁT ĐIỆN CUMMINS THAPOWER | THG 2500CLT

MÁY PHÁT ĐIỆN CUMMINS THAPOWER | THG 2500CLT

Máy phát điện cummins 2250 KVA công suất liên tục:

2250 kVA

Máy phát điện cummins 2250 KVA công suất dự phòng:

2500 kVA

Động cơ:
Cummins
Giá: Liên hệ
Gửi liên hệ

MÁY PHÁT ĐIỆN MITSUBISHI THAPOWER | THG 2250MLT

MÁY PHÁT ĐIỆN MITSUBISHI THAPOWER | THG 2250MLT

Máy phát điện Mitsubishi 2050KVA công suất liên tục:

2050 kVA

Máy phát điện Mitsubishi2050KVA công suất dự phòng:

2250 kVA

Động cơ:
Mitsubishi
Giá: Liên hệ
Gửi liên hệ

MÁY PHÁT ĐIỆN CUMMINS THAPOWER | THG 2750CLT

MÁY PHÁT ĐIỆN CUMMINS THAPOWER | THG 2750CLT

Máy phát điện cummins 2500 KVA công suất liên tục:

2500 kVA

Máy phát điện cummins 2500 KVA công suất dự phòng:

2750 kVA

Động cơ:
Cummins
Giá: Liên hệ
Gửi liên hệ
DENYO
Elemax
Koop
TSURUMI
PUMA
THA-power
© Copyright © 2014 by 0.,Ltd. all rights reserved