Máy Phát Điện Động Cơ Mitsubishi – Nhật Bản
CÔNG SUẤT
ĐÔNG CƠ
ỨNG DỤNG

Máy Phát Điện Động Cơ Mitsubishi – Nhật Bản

Máy Phát Điện Động Cơ Mitsubishi - Nhật Bản  lắp ráp tại nhà máy của THA

Tổ máy phát điện THA Power sử dụng động cơ Mitsubishi – thương hiệu nổi tiếng đến từ Nhật Bản. Chất lượng đã được khẳng định trên toàn thế giới qua nhiều thập kỉ. Thiên Hòa An là đơn vị hàng đầu phân phối tổ máy phát điện sử dụng động cơ Mitsubishi tại Việt Nam.

MÁY PHÁT ĐIỆN KYO POWER | THG 12MMS

MÁY PHÁT ĐIỆN KYO POWER | THG 12MMS

Máy phát điện KYO POWER THG 12MMS công suất liên tục:

8.0 kVA

Máy phát điện KYO POWER THG 12MMS công suất dự phòng:

9.0 kVA

Động cơ:
Mitsubishi
Giá: Liên hệ
Gửi liên hệ

MÁY PHÁT ĐIỆN MITSUBISHI THAPOWER | THG 12MMD

MÁY PHÁT ĐIỆN MITSUBISHI THAPOWER | THG 12MMD

Máy phát điện Mitsubishi 11KVA công suất liên tục:

11.0 kVA

Máy phát điện Mitsubishi 12KVA công suất dự phòng:

12.0 kVA

Động cơ:
Mitsubishi
Giá: Liên hệ
Gửi liên hệ

MÁY PHÁT ĐIỆN MITSUBISHI THAPOWER | THG 20MMD

MÁY PHÁT ĐIỆN MITSUBISHI THAPOWER | THG 20MMD

Máy phát điện Mitsubishi 16KVA công suất liên tục:

16.0 kVA

Máy phát điện Mitsubishi 16KVA công suất dự phòng:

17.6 kVA

Động cơ:
Mitsubishi
Giá: Liên hệ
Gửi liên hệ

MÁY PHÁT ĐIỆN MITSUBISHI THAPOWER | THG 25MMD

MÁY PHÁT ĐIỆN MITSUBISHI THAPOWER | THG 25MMD

Máy phát điện Mitsubishi 20KVA công suất liên tục:

20.0 kVA

Máy phát điện Mitsubishi 20KVA công suất dự phòng:

22.0 kVA

Động cơ:
Mitsubishi
Giá: Liên hệ
Gửi liên hệ

MÁY PHÁT ĐIỆN MITSUBISHI THAPOWER | THG 15MMT

MÁY PHÁT ĐIỆN MITSUBISHI THAPOWER | THG 15MMT

Máy phát điện Mitsubishi 15KVA công suất liên tục:

15.0 kVA

Máy phát điện Mitsubishi 15KVA công suất dự phòng:

16.5 kVA

Động cơ:
Mitsubishi
Giá: Liên hệ
Gửi liên hệ

MÁY PHÁT ĐIỆN MITSUBISHI THAPOWER | THG 25MMT

MÁY PHÁT ĐIỆN MITSUBISHI THAPOWER | THG 25MMT

Máy phát điện Mitsubishi 20KVA công suất liên tục:

20.0 kVA

Máy phát điện Mitsubishi 20KVA công suất dự phòng:

22.0 kVA

Động cơ:
Mitsubishi
Giá: Liên hệ
Gửi liên hệ

MÁY PHÁT ĐIỆN MITSUBISHI THAPOWER | THG 35MMT

MÁY PHÁT ĐIỆN MITSUBISHI THAPOWER | THG 35MMT

Máy phát điện Mitsubishi 30KVA công suất liên tục:

30.0 kVA

Máy phát điện Mitsubishi 30KVA công suất dự phòng:

33.0 kVA

Động cơ:
Mitsubishi
Giá: Liên hệ
Gửi liên hệ

MÁY PHÁT ĐIỆN MITSUBISHI THAPOWER | THG 45MMT

MÁY PHÁT ĐIỆN MITSUBISHI THAPOWER | THG 45MMT

Máy phát điện Mitsubishi 40KVA công suất liên tục:

40.0 kVA

Máy phát điện Mitsubishi 40KVA công suất dự phòng:

44.0 kVA

Động cơ:
Mitsubishi
Giá: Liên hệ
Gửi liên hệ

MÁY PHÁT ĐIỆN MITSUBISHI THAPOWER | THG 55MMT

MÁY PHÁT ĐIỆN MITSUBISHI THAPOWER | THG 55MMT

Máy phát điện Mitsubishi 50KVA công suất liên tục:

50.0 kVA

Máy phát điện Mitsubishi 50KVA công suất dự phòng:

55.0 kVA

Động cơ:
Mitsubishi
Giá: Liên hệ
Gửi liên hệ

MÁY PHÁT ĐIỆN MITSUBISHI THAPOWER | THG 80MMT

MÁY PHÁT ĐIỆN MITSUBISHI THAPOWER | THG 80MMT

Máy phát điện Mitsubishi 72KVA công suất liên tục:

72.0 kVA

Máy phát điện Mitsubishi 72KVA công suất dự phòng:

80.0 kVA

Động cơ:
Mitsubishi
Giá: Liên hệ
Gửi liên hệ

MÁY PHÁT ĐIỆN MITSUBISHI THAPOWER | THG 100MMT

MÁY PHÁT ĐIỆN MITSUBISHI THAPOWER | THG 100MMT

Máy phát điện Mitsubishi 90KVA công suất liên tục:

90.0 kVA

Máy phát điện Mitsubishi 90KVA công suất dự phòng:

100.0 kVA

Động cơ:
Mitsubishi
Giá: Liên hệ
Gửi liên hệ

MÁY PHÁT ĐIỆN MITSUBISHI THAPOWER | THG 825MLT

MÁY PHÁT ĐIỆN MITSUBISHI THAPOWER | THG 825MLT

Máy phát điện Mitsubishi 750KVA công suất liên tục:

750.0 kVA

Máy phát điện Mitsubishi 750KVA công suất dự phòng:

800.0 kVA

Động cơ:
Mitsubishi
Giá: Liên hệ
Gửi liên hệ

MÁY PHÁT ĐIỆN MITSUBISHI THAPOWER | THG 880MLT

MÁY PHÁT ĐIỆN MITSUBISHI THAPOWER | THG 880MLT

Máy phát điện Mitsubishi 800KVA công suất liên tục:

800.0 kVA

Máy phát điện Mitsubishi 800KVA công suất dự phòng:

880.0 kVA

Động cơ:
Mitsubishi
Giá: Liên hệ
Gửi liên hệ

MÁY PHÁT ĐIỆN MITSUBISHI THAPOWER | THG 1100MMT

MÁY PHÁT ĐIỆN MITSUBISHI THAPOWER | THG 1100MMT

Máy phát điện Mitsubishi 1000KVA công suất liên tục:

1000 kVA

Máy phát điện Mitsubishi 1000KVA công suất dự phòng:

1100 kVA

Động cơ:
Mitsubishi
Giá: Liên hệ
Gửi liên hệ

MÁY PHÁT ĐIỆN MITSUBISHI THAPOWER | THG 1400MLT

MÁY PHÁT ĐIỆN MITSUBISHI THAPOWER | THG 1400MLT

Máy phát điện Mitsubishi 1250KVA công suất liên tục:

1250 kVA

Máy phát điện Mitsubishi 1250KVA công suất dự phòng:

1400 kVA

Động cơ:
Mitsubishi
Giá: Liên hệ
Gửi liên hệ
DENYO
Elemax
Koop
TSURUMI
PUMA
THA-power
© Copyright © 2014 by 0.,Ltd. all rights reserved