CÔNG SUẤT
ĐÔNG CƠ
ỨNG DỤNG

Mitsubishi – Nhật Bản

Tổ máy phát điện THA Power sử dụng động cơ Mitsubishi – thương hiệu nổi tiếng đến từ Nhật Bản. Chất lượng đã được khẳng định trên toàn thế giới qua nhiều thập kỉ. Thiên Hòa An là đơn vị hàng đầu phân phối tổ máy phát điện sử dụng động cơ Mitsubishi tại Việt Nam.

MÁY PHÁT ĐIỆN MITSUBISHI THAPOWER | THG 10MMD

MÁY PHÁT ĐIỆN MITSUBISHI THAPOWER | THG 10MMD
Công suất liên tục:
8.0 kVA

Công suất dự phòng:
8.8 kVA

Động cơ:
Mitsubishi

MÁY PHÁT ĐIỆN MITSUBISHI THAPOWER | THG 12MMD

MÁY PHÁT ĐIỆN MITSUBISHI THAPOWER | THG 12MMD
Công suất liên tục:
11.0 kVA

Công suất dự phòng:
12.0 kVA

Động cơ:
Mitsubishi

MÁY PHÁT ĐIỆN MITSUBISHI THAPOWER | THG 20MMD

MÁY PHÁT ĐIỆN MITSUBISHI THAPOWER | THG 20MMD
Công suất liên tục:
16.0 kVA

Công suất dự phòng:
17.6 kVA

Động cơ:
Mitsubishi

MÁY PHÁT ĐIỆN MITSUBISHI THAPOWER | THG 25MMD

MÁY PHÁT ĐIỆN MITSUBISHI THAPOWER | THG 25MMD
Công suất liên tục:
20.0 kVA

Công suất dự phòng:
22.0 kVA

Động cơ:
Mitsubishi

MÁY PHÁT ĐIỆN MITSUBISHI THAPOWER | THG 15MMT

MÁY PHÁT ĐIỆN MITSUBISHI THAPOWER | THG 15MMT
Công suất liên tục:
15.0 kVA

Công suất dự phòng:
16.5 kVA

Động cơ:
Mitsubishi

MÁY PHÁT ĐIỆN MITSUBISHI THAPOWER | THG 25MMT

MÁY PHÁT ĐIỆN MITSUBISHI THAPOWER | THG 25MMT
Công suất liên tục:
20.0 kVA

Công suất dự phòng:
22.0 kVA

Động cơ:
Mitsubishi

MÁY PHÁT ĐIỆN MITSUBISHI THAPOWER | THG 35MMT

MÁY PHÁT ĐIỆN MITSUBISHI THAPOWER | THG 35MMT
Công suất liên tục:
30.0 kVA

Công suất dự phòng:
33.0 kVA

Động cơ:
Mitsubishi

MÁY PHÁT ĐIỆN MITSUBISHI THAPOWER | THG 45MMT

MÁY PHÁT ĐIỆN MITSUBISHI THAPOWER | THG 45MMT
Công suất liên tục:
40.0 kVA

Công suất dự phòng:
44.0 kVA

Động cơ:
Mitsubishi

MÁY PHÁT ĐIỆN MITSUBISHI THAPOWER | THG 55MMT

MÁY PHÁT ĐIỆN MITSUBISHI THAPOWER | THG 55MMT
Công suất liên tục:
50.0 kVA

Công suất dự phòng:
55.0 kVA

Động cơ:
Mitsubishi

MÁY PHÁT ĐIỆN MITSUBISHI THAPOWER | THG 80MMT

MÁY PHÁT ĐIỆN MITSUBISHI THAPOWER | THG 80MMT
Công suất liên tục:
72.0 kVA

Công suất dự phòng:
80.0 kVA

Động cơ:
Mitsubishi

MÁY PHÁT ĐIỆN MITSUBISHI THAPOWER | THG 100MMT

MÁY PHÁT ĐIỆN MITSUBISHI THAPOWER | THG 100MMT
Công suất liên tục:
90.0 kVA

Công suất dự phòng:
100.0 kVA

Động cơ:
Mitsubishi

MÁY PHÁT ĐIỆN MITSUBISHI THAPOWER | THG 825MLT

MÁY PHÁT ĐIỆN MITSUBISHI THAPOWER | THG 825MLT
Công suất liên tục:
750.0 kVA

Công suất dự phòng:
800.0 kVA

Động cơ:
Mitsubishi

MÁY PHÁT ĐIỆN MITSUBISHI THAPOWER | THG 880MLT

MÁY PHÁT ĐIỆN MITSUBISHI THAPOWER | THG 880MLT
Công suất liên tục:
800.0 kVA

Công suất dự phòng:
880.0 kVA

Động cơ:
Mitsubishi

MÁY PHÁT ĐIỆN MITSUBISHI THAPOWER | THG 1100MMT

MÁY PHÁT ĐIỆN MITSUBISHI THAPOWER | THG 1100MMT
Công suất liên tục:
1000 kVA

Công suất dự phòng:
1100 kVA

Động cơ:
Mitsubishi

MÁY PHÁT ĐIỆN MITSUBISHI THAPOWER | THG 1400MLT

MÁY PHÁT ĐIỆN MITSUBISHI THAPOWER | THG 1400MLT
Công suất liên tục:
1250 kVA

Công suất dự phòng:
1400 kVA

Động cơ:
Mitsubishi
DENYO
THA Power
Elemax
Koop
TSURUMI
PUMA
© Copyright © 2014 by 0.,Ltd. all rights reserved