CÔNG SUẤT
ĐÔNG CƠ
ỨNG DỤNG

Máy phát điện DENYO

Denyo - một trong những công ty sản xuất máy phát điện hàng đầu thế giới được thành lập năm 1948 tại Nhật Bản, có trụ sở chính được đặt tại Tokyo. Gần 70 năm trong ngành, Denyo nghiên cứu và phát triển không ngừng nghỉ tạo ra dòng sản phẩm chất lượng cao, hiện đại, dễ sử dụng để đáp ứng các nhu cầu liên tục thay đổi của thị trường. THA trân trọng là nhà phân phối độc quyền các tổ máy phát điện của Denyo - 100% Made in Japan. 
 

MÁY PHÁT ĐIỆN DENYO DA-6000SS

MÁY PHÁT ĐIỆN DENYO DA-6000SS
Công suất liên tục:
5.0 kVA

Công suất dự phòng:
5.5 kVA

Động cơ:
Kubota

MÁY PHÁT ĐIỆN DENYO DCA-6LSX

MÁY PHÁT ĐIỆN DENYO DCA-6LSX
Công suất liên tục:
5.0 kVA

Công suất dự phòng:
5.5 kVA

Động cơ:
Kubota

MÁY PHÁT ĐIỆN DENYO DCA-10LSX

MÁY PHÁT ĐIỆN DENYO DCA-10LSX
Công suất liên tục:
8.0 kVA

Công suất dự phòng:
8.8 kVA

Động cơ:
Kubota

MÁY PHÁT ĐIỆN DENYO DCA-15LSX

MÁY PHÁT ĐIỆN DENYO DCA-15LSX
Công suất liên tục:
13.0 kVA

Công suất dự phòng:
14.3 kVA

Động cơ:
Kubota

MÁY PHÁT ĐIỆN DENYO DCA-18ESX

MÁY PHÁT ĐIỆN DENYO DCA-18ESX
Công suất liên tục:
14.0 kVA

Công suất dự phòng:
15.4 kVA

Động cơ:
Isuzu

MÁY PHÁT ĐIỆN DENYO DCA-30ESX

MÁY PHÁT ĐIỆN DENYO DCA-30ESX
Công suất liên tục:
24.0 kVA

Công suất dự phòng:
26.4kVA

Động cơ:
Isuzu

MÁY PHÁT ĐIỆN DENYO DCA-40ESX

MÁY PHÁT ĐIỆN DENYO DCA-40ESX
Công suất liên tục:
33.0 kVA

Công suất dự phòng:
36.3 kVA

Động cơ:
Isuzu

MÁY PHÁT ĐIỆN DENYO DCA-13LSK

MÁY PHÁT ĐIỆN DENYO DCA-13LSK
Công suất liên tục:
10.5 kVA

Công suất dự phòng:
11 kVA

Động cơ:
Kubota

MÁY PHÁT ĐIỆN DENYO DCA-20LSK

MÁY PHÁT ĐIỆN DENYO DCA-20LSK
Công suất liên tục:
17 kVA

Công suất dự phòng:
18.7 kVA

Động cơ:
Kubota

MÁY PHÁT ĐIỆN DENYO DCA-25ESK

MÁY PHÁT ĐIỆN DENYO DCA-25ESK
Công suất liên tục:
20 kVA

Công suất dự phòng:
22 kVA

Động cơ:
Kubota

MÁY PHÁT ĐIỆN DENYO DCA-25ESI

MÁY PHÁT ĐIỆN DENYO DCA-25ESI
Công suất liên tục:
20 kVA

Công suất dự phòng:
22 kVA

Động cơ:
Isuzu

MÁY PHÁT ĐIỆN DENYO DCA-35SPK

MÁY PHÁT ĐIỆN DENYO DCA-35SPK
Công suất liên tục:
30 kVA

Công suất dự phòng:
31.5 kVA

Động cơ:
Kubota

MÁY PHÁT ĐIỆN DENYO DCA-45ESI

MÁY PHÁT ĐIỆN DENYO DCA-45ESI
Công suất liên tục:
37 kVA

Công suất dự phòng:
38.9 kVA

Động cơ:
Isuzu

MÁY PHÁT ĐIỆN DENYO DCA-60ESI2

MÁY PHÁT ĐIỆN DENYO DCA-60ESI2
Công suất liên tục:
50 kVA

Công suất dự phòng:
55 kVA

Động cơ:
Isuzu

MÁY PHÁT ĐIỆN DENYO DCA-75SPI

MÁY PHÁT ĐIỆN DENYO DCA-75SPI
Công suất liên tục:
65 kVA

Công suất dự phòng:
68.3 kVA

Động cơ:
Isuzu
DENYO
THA Power
Elemax
Koop
TSURUMI
PUMA
© Copyright © 2014 by 0.,Ltd. all rights reserved