Máy Nén Khí Puma - Trung Quốc

Máy Nén Khí Puma - Trung Quốc

Máy Nén Khí Puma Dòng Máy Nén Khí Có Thị Phần Cao Nhất Tại Việt Nam

MÁY NÉN KHÍ PUMA XN2525

MÁY NÉN KHÍ PUMA XN2525

Công suất máy nén khí puma XN2525:

2.5 HP

Áp lực máy nén khí puma XN2525 :

8.0 kg/cm²

Lưu lượng máy nén khí puma XN2525 : 

190 lít/phút
Giá: Liên hệ
Gửi liên hệ

MÁY NÉN KHÍ PUMA PX - 0260

MÁY NÉN KHÍ PUMA PX - 0260

Công suất máy nén khí puma TQ 0.5HP :

0.5 HP

Áp lực máy nén khí puma TQ 0.5HP :

8 kg/cm²

Lưu lượng máy nén khí puma TQ 0.5HP : 

105 lít/phút
Giá: Liên hệ
Gửi liên hệ

MÁY NÉN KHÍ PUMA PX - 190

MÁY NÉN KHÍ PUMA PX - 190

Công suất máy nén khí puma TQ 1HP :

1.0 HP

Áp lực máy nén khí puma TQ 1HP :

8.0 kg/cm²

Lưu lượng máy nén khí puma TQ 1HP : 

185 lít/phút
Giá: Liên hệ
Gửi liên hệ

MÁY NÉN KHÍ PUMA PX - 2100

MÁY NÉN KHÍ PUMA PX - 2100

Công suất máy nén khí puma TQ 2HP :

2.0 HP

Áp lực máy nén khí puma TQ 2HP :

8.0 kg/cm²

Lưu lượng máy nén khí puma TQ 2HP : 

300 lít/phút
Giá: Liên hệ
Gửi liên hệ

MÁY NÉN KHÍ PUMA PX - 3120

MÁY NÉN KHÍ PUMA PX - 3120

Công suất máy nén khí puma TQ 3HP :

3.0 HP

Áp lực máy nén khí puma TQ 3HP :

8 kg/cm²

Lưu lượng máy nén khí puma TQ 3HP : 

465 lít/phút
Giá: Liên hệ
Gửi liên hệ

MÁY NÉN KHÍ PUMA PX - 5160

MÁY NÉN KHÍ PUMA PX - 5160

Công suất máy nén khí puma TQ 5HP :

5.0 HP

Áp lực máy nén khí puma TQ 5HP :

8.0 kg/cm²

Lưu lượng máy nén khí puma TQ 5HP : 

635 lít/phút
Giá: Liên hệ
Gửi liên hệ

MÁY NÉN KHÍ PUMA PX - 7250A

MÁY NÉN KHÍ PUMA PX - 7250A

Công suất máy nén khí puma TQ 7.5HP :

7.5 HP

Áp lực máy nén khí puma TQ 7.5HP :

8.0 kg/cm²

Lưu lượng máy nén khí puma TQ 7.5HP : 

940 lít/phút
Giá: Liên hệ
Gửi liên hệ

MÁY NÉN KHÍ PUMA PX - 10300

MÁY NÉN KHÍ PUMA PX - 10300

Công suất máy nén khí puma TQ 10HP :

10 HP

Áp lực máy nén khí puma TQ 10HP :

8.0 kg/cm²

Lưu lượng máy nén khí puma TQ 10HP : 

1300 lít/phút
Giá: Liên hệ
Gửi liên hệ

MÁY NÉN KHÍ PUMA PX - 15300

MÁY NÉN KHÍ PUMA PX - 15300

Công suất máy nén khí puma TQ 15HP :

15 HP

Áp lực máy nén khí puma TQ 15HP :

8 kg/cm²

Lưu lượng máy nén khí puma TQ 15HP : 

2000 lít/phút
Giá: Liên hệ
Gửi liên hệ

MÁY NÉN KHÍ PUMA PX - 20300

MÁY NÉN KHÍ PUMA PX - 20300

Công suất máy nén khí puma TQ 20HP :

20 HP

Áp lực máy nén khí puma TQ 20HP :

8 kg/cm²

Lưu lượng máy nén khí puma TQ 20HP : 

2500 lít/phút
Giá: Liên hệ
Gửi liên hệ
DENYO
Elemax
Koop
TSURUMI
PUMA
THA-power
© Copyright © 2014 by 0.,Ltd. all rights reserved