Trạm trộn bê tông

Trạm trộn bê tông

Trạm trộn bê tông tươi - Trạm trộn bê tông xi măng

Thiên Hòa An là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực nhập khẩu và lắp đặt các Trạm trộn bê tông đến từ các thương hiệu lớn: SICOMA, SHAFT,... Các trạm trộn bê tông tươi - trạm trộn bê tông xi măng của Thiên Hòa An được khẳng định chất lượng bởi nhiều công trình - dự án lớn trong quá trình hoạt động, là sản phẩm được các chủ thầu, cá nhân xây dựng tin dùng.

TRẠM TRỘN BÊ TÔNG 25 M3/H

TRẠM TRỘN BÊ TÔNG 25 M3/H

Năng suất trạm trộn bê tông 25 m3/h

25 m3/h

Cối trộn của trạm trộn bê tông 25 m3/h

JS500 - SHAFT

Xuất xứ của trạm trộn bê tông 25 m3/h

Trung Quốc

Giá: Liên hệ
Gửi liên hệ

TRẠM TRỘN BÊ TÔNG 35 M3/H

TRẠM TRỘN BÊ TÔNG 35 M3/H

Năng suất trạm trộn bê tông 35 m3/h

35 m3/h

Cối trộn của trạm trộn bê tông 35 m3/h

JS750 - SHAFT

Xuất xứ của trạm trộn bê tông 35 m3/h

Trung Quốc

Giá: Liên hệ
Gửi liên hệ

TRẠM TRỘN BÊ TÔNG 60 M3/H

TRẠM TRỘN BÊ TÔNG 60 M3/H

Năng suất trạm trộn bê tông 60 m3/h

60 m3/h

Cối trộn của trạm trộn bê tông 60 m3/h

MAO1500 - SICOMA

Xuất xứ của trạm trộn bê tông 60 m3/h

Italia

Giá: Liên hệ
Gửi liên hệ

TRẠM TRỘN BÊ TÔNG 90 M3/H

TRẠM TRỘN BÊ TÔNG 90 M3/H

Năng suất trạm trộn bê tông 90 m3/h

90 m3/h

Cối trộn của trạm trộn bê tông 90 m3/h

MAO1500 - SICOMA

Xuất xứ của trạm trộn bê tông 90 m3/h

Italia

Giá: Liên hệ
Gửi liên hệ

TRẠM TRỘN BÊ TÔNG 120 M3/H

TRẠM TRỘN BÊ TÔNG 120 M3/H

Năng suất trạm trộn bê tông 120 m3/h

120 m3/h

Cối trộn của trạm trộn bê tông 120 m3/h

MAO2000 - SICOMA

Xuất xứ của trạm trộn bê tông 120 m3/h

Italia

Giá: Liên hệ
Gửi liên hệ

TRẠM TRỘN BÊ TÔNG 180 M3/H

TRẠM TRỘN BÊ TÔNG 180 M3/H

Năng suất trạm trộn bê tông 180 m3/h

180 m3/h

Cối trộn của trạm trộn bê tông 180 m3/h

MAO3000 - SICOMA

Xuất xứ của trạm trộn bê tông 180 m3/h

Italia

Giá: Liên hệ
Gửi liên hệ

TRẠM TRỘN BÊ TÔNG SHAFT HZS25

TRẠM TRỘN BÊ TÔNG SHAFT HZS25

Năng suất trạm trộn bê tông HZS25:

25 m³/h

Cối trộn của trạm trộn bê tông HZS25:

JS500 - SHAFT

Xuất xứ của trạm trộn bê tông HZS25:

Trung Quốc
Giá: Liên hệ
Gửi liên hệ

TRẠM TRỘN BÊ TÔNG SHAFT HZS35

TRẠM TRỘN BÊ TÔNG SHAFT HZS35

Năng suất trạm trộn bê tông HZS35:

35 m³/h

Cối trộn của trạm trộn bê tông HZS35:

JS750 - SHAFT

Xuất xứ của trạm trộn bê tông HZS35:

Trung Quốc
Giá: Liên hệ
Gửi liên hệ

TRẠM TRỘN BÊ TÔNG SICOMA HZS60

TRẠM TRỘN BÊ TÔNG SICOMA HZS60

Năng suất trạm trộn bê tông HZS60:

60 m³/h

Cối trộn của trạm trộn bê tông HZS60:

MEO 1000 - SICOMA

Xuất xứ của trạm trộn bê tông HZS60:

Italia
Giá: Liên hệ
Gửi liên hệ

TRẠM TRỘN BÊ TÔNG SICOMA HZS90

TRẠM TRỘN BÊ TÔNG SICOMA HZS90

Năng suất trạm trộn bê tông HZS90:

90 m³/h

Cối trộn của trạm trộn bê tông HZS90:

MAO1500 - SICOMA

Xuất xứ của trạm trộn bê tông HZS90:

Italia
Giá: Liên hệ
Gửi liên hệ

TRẠM TRỘN BÊ TÔNG SICOMA HZS120

TRẠM TRỘN BÊ TÔNG SICOMA HZS120

Năng suất trạm trộn bê tông HZS120:

120 m³/h

Cối trộn của trạm trộn bê tông HZS120:

MAO2000 - SICOMA

Xuất xứ của trạm trộn bê tông HZS120:

Italia
Giá: Liên hệ
Gửi liên hệ

TRẠM TRỘN BÊ TÔNG SICOMA HZS180

TRẠM TRỘN BÊ TÔNG SICOMA HZS180

Năng suất trạm trộn bê tông HZS180:

180 m³/h

Cối trộn của trạm trộn bê tông HZS180:

MAO3000 - SICOMA

Xuất xứ của trạm trộn bê tông HZS180:

Italia
Giá: Liên hệ
Gửi liên hệ
DENYO
Elemax
Koop
TSURUMI
PUMA
THA-power
© Copyright © 2014 by 0.,Ltd. all rights reserved