Máy phát điện KOOP
CÔNG SUẤT
ĐÔNG CƠ
ỨNG DỤNG

Máy phát điện KOOP

Máy Phát Điện KOOP Sản Phẩm Máy Phát Điện Gia Đình Và Cơ Quan

Máy phát điện Koop là thương hiệu được thành lập vào năm 2007 tại Thường Châu, Trung Quốc. Là một doanh nghiệp quốc tế chuyên về nghiên cứu, sản xuất và bán các sản phẩm động cơ Diesel và máy phát điện Diesel. Nhiệm vụ của Koop là cung cấp giải pháp năng lượng sáng tạo và hiệu quả cho người dùng toàn cầu. Sau gần 20 năm nỗ lực không ngừng, KOOP đã phát triển thành nhà cung cấp hàng đầu tại Trung Quốc và hiện diện trên 120 quốc gia. Trong nhiều năm, Koop tập trung và đầu tư mạnh vào nghiên cứu công nghệ mới, vật liệu mới và động cơ điện, luôn giữ vị trí hàng đầu trong việc đổi mới và đạt được nhiều  thành tựu.

MÁY PHÁT ĐIỆN KOOP KDF16000Q(-3)

MÁY PHÁT ĐIỆN KOOP KDF16000Q(-3)

Máy phát điện Koop 11 KVA công suất liên tục:

13.8 kVA

Máy phát điện Koop 11 KVA công suất dự phòng:

15.0 kVA

Động cơ:
Koop
Giá: 71,000,000 đ
Mua hàng

MÁY PHÁT ĐIỆN KOOP KDF12000Q(-3)

MÁY PHÁT ĐIỆN KOOP KDF12000Q(-3)

Máy phát điện Koop 11 KVA công suất liên tục:

11 kVA

Máy phát điện Koop 11 KVA công suất dự phòng:

12 kVA

Động cơ:
Koop
Giá: 69,000,000 đ
Mua hàng

MÁY PHÁT ĐIỆN KOOP KDF11000Q

MÁY PHÁT ĐIỆN KOOP KDF11000Q

Máy phát điện Koop 8 KVA công suất liên tục:

8 kVA

Máy phát điện Koop 8 KVA công suất dự phòng:

8.5 kVA

Động cơ:
Koop
Giá: 34,800,000 đ
Mua hàng

MÁY PHÁT ĐIỆN KOOP KDF9500Q

MÁY PHÁT ĐIỆN KOOP KDF9500Q

Máy phát điện Koop 6,6 KVA công suất liên tục:

6.6 kVA

Máy phát điện Koop 6,6 KVA công suất dự phòng:

7.5 kVA

Động cơ:
Koop
Giá: 27,850,000 đ
Mua hàng

MÁY PHÁT ĐIỆN KOOP KDF16000XE

MÁY PHÁT ĐIỆN KOOP KDF16000XE

Máy phát điện Koop 11 KVA công suất liên tục:

11 kVA

Máy phát điện Koop 11 KVA công suất dự phòng:

12 kVA

Động cơ:
Koop
Giá: 55,400,000 đ
Mua hàng

MÁY PHÁT ĐIỆN KOOP KDF12000XE

MÁY PHÁT ĐIỆN KOOP KDF12000XE

Máy phát điện Koop 9 KVA công suất liên tục:

9 kVA

Máy phát điện Koop 9 KVA công suất dự phòng:

10 kVA

Động cơ:
Koop
Giá: 54,550,000 đ
Mua hàng

MÁY PHÁT ĐIỆN KOOP KDF4000X

MÁY PHÁT ĐIỆN KOOP KDF4000X

Máy phát điện Koop 2.6KVA công suất liên tục:

2.6 kVA

Máy phát điện Koop 2.6KVA công suất dự phòng:

2.8 kVA

Động cơ:
Koop
Giá: 11,600,000 đ
Mua hàng

MÁY PHÁT ĐIỆN KOOP KDF6700X

MÁY PHÁT ĐIỆN KOOP KDF6700X

Máy phát điện Koop 4.5 KVA công suất liên tục:

4.5 kVA

Máy phát điện Koop 4.5 KVA công suất dự phòng:

5.0 kVA

Động cơ:
Koop
Giá: 13,950,000 đ
Mua hàng

MÁY PHÁT ĐIỆN KOOP KDF7500XE

MÁY PHÁT ĐIỆN KOOP KDF7500XE

Máy phát điện Koop 5.0 KVA công suất liên tục:

5.0 kVA

Máy phát điện Koop 5.0 KVA công suất dự phòng:

5.5 kVA

Động cơ:
Koop
Giá: 17,500,000 đ
Mua hàng

MÁY PHÁT ĐIỆN KOOP KDF8500XE

MÁY PHÁT ĐIỆN KOOP KDF8500XE

Máy phát điện Koop 6.0 KVA công suất liên tục:

6.0 kVA

Máy phát điện Koop 6.0 KVA công suất dự phòng:

6.5 kVA

Động cơ:
Koop
Giá: 20,550,000 đ
Mua hàng

MÁY PHÁT ĐIỆN KOOP KDF12000XE(-3)

MÁY PHÁT ĐIỆN KOOP KDF12000XE(-3)

Máy phát điện Koop 11 KVA công suất liên tục:

11 kVA

Máy phát điện Koop 11 KVA công suất dự phòng:

12 kVA

Động cơ:
Koop
Giá: 57,000,000 đ
Mua hàng

MÁY PHÁT ĐIỆN KOOP KDF16000XE(-3)

MÁY PHÁT ĐIỆN KOOP KDF16000XE(-3)

Máy phát điện Koop 13,75 KVA công suất liên tục:

13,75 kVA

Máy phát điện Koop 13,75 KVA công suất dự phòng:

15 kVA

Động cơ:
Koop
Giá: 57,200,000 đ
Mua hàng

MÁY PHÁT ĐIỆN KOOP KDF6700Q

MÁY PHÁT ĐIỆN KOOP KDF6700Q

Máy phát điện Koop 4.5 KVA công suất liên tục:

4.5 kVA

Máy phát điện Koop 4.5 KVA công suất dự phòng:

5.0 kVA

Động cơ:
Koop
Giá: 20,750,000 đ
Mua hàng

MÁY PHÁT ĐIỆN KOOP KDF7500Q

MÁY PHÁT ĐIỆN KOOP KDF7500Q

Máy phát điện Koop 5 KVA công suất liên tục:

5kVA

Máy phát điện Koop 5 KVA công suất dự phòng:

5.5 kVA

Động cơ:
Koop
Giá: 22,750,000 đ
Mua hàng

MÁY PHÁT ĐIỆN KOOP KDF8500Q

MÁY PHÁT ĐIỆN KOOP KDF8500Q

Máy phát điện Koop 6 KVA công suất liên tục:

6 kVA

Máy phát điện Koop 6 KVA công suất dự phòng:

6.5 kVA

Động cơ:
Koop
Giá: 25,100,000 đ
Mua hàng
DENYO
Elemax
Koop
TSURUMI
PUMA
THA-power
© Copyright © 2014 by 0.,Ltd. all rights reserved