CÔNG SUẤT
ĐÔNG CƠ
ỨNG DỤNG

Máy phát điện KOOP

Máy Phát Điện KOOP Sản Phẩm Máy Phát Điện Gia Đình Và Cơ Quan

Máy phát điện Koop là thương hiệu được thành lập vào năm 2007 tại Thường Châu, Trung Quốc. Là một doanh nghiệp quốc tế chuyên về nghiên cứu, sản xuất và bán các sản phẩm động cơ Diesel và máy phát điện Diesel. Nhiệm vụ của Koop là cung cấp giải pháp năng lượng sáng tạo và hiệu quả cho người dùng toàn cầu. Sau 10 năm nỗ lực không ngừng, KOOP đã phát triển thành nhà cung cấp hàng đầu tại Trung Quốc và hiện diện trên 120 quốc gia. Trong nhiều năm, Koop tập trung và đầu tư mạnh vào nghiên cứu công nghệ mới, vật liệu mới và động cơ điện, luôn giữ vị trí hàng đầu trong việc đổi mới và đạt được nhiều  thành tựu.

MÁY PHÁT ĐIỆN KOOP KDF2500X/XE

MÁY PHÁT ĐIỆN KOOP KDF2500X/XE
Công suất liên tục:
1.8 kVA

Công suất dự phòng:
2.0 kVA

Động cơ:
Koop

MÁY PHÁT ĐIỆN KOOP KDF4000X/XE

MÁY PHÁT ĐIỆN KOOP KDF4000X/XE
Công suất liên tục:
2.6 kVA

Công suất dự phòng:
2.8 kVA

Động cơ:
Koop

MÁY PHÁT ĐIỆN KOOP KDF6700X/XE(-3)

MÁY PHÁT ĐIỆN KOOP KDF6700X/XE(-3)
Công suất liên tục:
4.5(5.6) kVA

Công suất dự phòng:
5.0(6.3) kVA

Động cơ:
Koop

MÁY PHÁT ĐIỆN KOOP KDF7500X/XE(-3)

MÁY PHÁT ĐIỆN KOOP KDF7500X/XE(-3)
Công suất liên tục:
5.0(6.3) kVA

Công suất dự phòng:
5.5(6.9) kVA

Động cơ:
Koop

MÁY PHÁT ĐIỆN KOOP KDF8500X/XE(-3)

MÁY PHÁT ĐIỆN KOOP KDF8500X/XE(-3)
Công suất liên tục:
6.0(7.5) kVA

Công suất dự phòng:
6.5(8.1) kVA

Động cơ:
Koop

MÁY PHÁT ĐIỆN KOOP KDF12000XE(-3)

MÁY PHÁT ĐIỆN KOOP KDF12000XE(-3)
Công suất liên tục:
9.0(11.0) kVA

Công suất dự phòng:
10.0(12.0) kVA

Động cơ:
Koop

MÁY PHÁT ĐIỆN KOOP KDF16000XE(-3)

MÁY PHÁT ĐIỆN KOOP KDF16000XE(-3)
Công suất liên tục:
11.0(13.75) kVA

Công suất dự phòng:
12.0(15.0) kVA

Động cơ:
Koop

MÁY PHÁT ĐIỆN KOOP KDF6700Q(-3)

MÁY PHÁT ĐIỆN KOOP KDF6700Q(-3)
Công suất liên tục:
4.5(5.6) kVA

Công suất dự phòng:
5.0(6.3) kVA

Động cơ:
Koop

MÁY PHÁT ĐIỆN KOOP KDF7500Q(-3)

MÁY PHÁT ĐIỆN KOOP KDF7500Q(-3)
Công suất liên tục:
5.0(6.3) kVA

Công suất dự phòng:
5.5(6.9) kVA

Động cơ:
Koop

MÁY PHÁT ĐIỆN KOOP KDF8500Q(-3)

MÁY PHÁT ĐIỆN KOOP KDF8500Q(-3)
Công suất liên tục:
6.0(7.5) kVA

Công suất dự phòng:
6.5(8.1) kVA

Động cơ:
Koop

MÁY PHÁT ĐIỆN KOOP KDF12000Q(-3)

MÁY PHÁT ĐIỆN KOOP KDF12000Q(-3)
Công suất liên tục:
9.0(11.0) kVA

Công suất dự phòng:
10.0(12.0) kVA

Động cơ:
Koop

MÁY PHÁT ĐIỆN KOOP KDF16000Q(-3)

MÁY PHÁT ĐIỆN KOOP KDF16000Q(-3)
Công suất liên tục:
11.0(13.8) kVA

Công suất dự phòng:
12.0(15.0) kVA

Động cơ:
Koop

MÁY PHÁT ĐIỆN KOOP KDF6700QQ(-3)

MÁY PHÁT ĐIỆN KOOP KDF6700QQ(-3)
Công suất liên tục:
4.2(5.3) kVA

Công suất dự phòng:
4.5(5.6) kVA

Động cơ:
Koop

MÁY PHÁT ĐIỆN KOOP KDF8500QQ(-3)

MÁY PHÁT ĐIỆN KOOP KDF8500QQ(-3)
Công suất liên tục:
5.5(6.9) kVA

Công suất dự phòng:
6.0(7.5) kVA

Động cơ:
Koop

MÁY PHÁT HÀN KOOP KDF6700WE

MÁY PHÁT HÀN KOOP KDF6700WE
Công suất liên tục:
2.0 kVA

Công suất hàn:
5.8 kVA

Động cơ:
Koop
DENYO
Elemax
Koop
TSURUMI
PUMA
THA-power
© Copyright © 2014 by 0.,Ltd. all rights reserved