Vị trí tuyển dụng

Vị trí chức danh
Tỉnh thành phố
Mức lương
Ngày cập nhật
Hà Nội
9 Triệu + +
06/07/2020
Hà Nội
4,5 – 4,8 triệu đồng
06/07/2020
Hà Nội
15 triệu - 18 triệu +++
06/07/2020
Hồ Chí Minh
Thỏa thuận
03/03/2020
Hà Nội
Thỏa thuận
06/07/2020
Hà Nội, Đà Nẵng, HCM
10 triệu - 15 triệu +++
06/07/2020
DENYO
Elemax
Koop
TSURUMI
PUMA
THA-power
© Copyright © 2014 by 0.,Ltd. all rights reserved