Máy Phát Điện Công Suất Lớn 1500 KVA – 2000 KVA

Máy Phát Điện Công Suất Lớn 1500 KVA – 2000 KVA

 Máy Phát Điện Công Suất Lớn  1500 KVA – 2000 KVA​

THA Power - thương hiệu tổ máy phát điện của công ty Thiên Hòa An được trang bị những option động cơ, đầu phát, bảng điều khiển của những thương hiệu hàng đầu thế giới với dải công suất đa dạng đáp ứng những nhu cầu khắt khe nhất của khách hàng, mang đến giải pháp toàn diện cho các công trình gắn liền với sự phát triển của cả đất nước.

MÁY PHÁT ĐIỆN MTU THAPOWER | THG 1500MTU

MÁY PHÁT ĐIỆN MTU THAPOWER | THG 1500MTU

Máy phát điện MTU 1350 kVA công suất liên tục:

1350 kVA

Máy phát điện MTU 1350 kVA công suất dự phòng:

1500 kVA

Động cơ:
MTU
Giá: Liên hệ
Gửi liên hệ

MÁY PHÁT ĐIỆN MTU THAPOWER | THG 1700MTU

MÁY PHÁT ĐIỆN MTU THAPOWER | THG 1700MTU

Máy phát điện MTU 1550 kVA công suất liên tục:

1550 kVA

Máy phát điện MTU 1550 kVA công suất dự phòng:

1700 kVA

Động cơ:
MTU
Giá: Liên hệ
Gửi liên hệ

MÁY PHÁT ĐIỆN MTU THAPOWER | THG 1800MTU

MÁY PHÁT ĐIỆN MTU THAPOWER | THG 1800MTU

Máy phát điện MTU 1625 kVA công suất liên tục:

1625 kVA

Máy phát điện MTU 1625 kVA công suất dự phòng:

1800 kVA

Động cơ:
MTU
Giá: Liên hệ
Gửi liên hệ

MÁY PHÁT ĐIỆN MTU THAPOWER | THG 2000MTU

MÁY PHÁT ĐIỆN MTU THAPOWER | THG 2000MTU

Máy phát điện MTU 1812 kVA công suất liên tục:

1812 kVA

Máy phát điện MTU 1812 kVA công suất dự phòng:

2000 kVA

Động cơ:
MTU
Giá: Liên hệ
Gửi liên hệ

MÁY PHÁT ĐIỆN PERKINS THAPOWER | THG 1500PST

MÁY PHÁT ĐIỆN PERKINS THAPOWER | THG 1500PST

Máy phát điện Perkins 1350KVA công suất liên tục:

1350 kVA

Máy phát điện Perkins 1350KVA công suất dự phòng:

1500 kVA

Động cơ:
Perkins
Giá: Liên hệ
Gửi liên hệ

MÁY PHÁT ĐIỆN PERKINS THAPOWER | THG 1650PST

MÁY PHÁT ĐIỆN PERKINS THAPOWER | THG 1650PST

Máy phát điện Perkins 1500KVA công suất liên tục:

1500 kVA

Máy phát điện Perkins 1500KVA công suất dự phòng:

1650 kVA

Động cơ:
Perkins
Giá: Liên hệ
Gửi liên hệ

MÁY PHÁT ĐIỆN PERKINS THAPOWER | THG 1850PST

MÁY PHÁT ĐIỆN PERKINS THAPOWER | THG 1850PST

Máy phát điện Perkins 1650KVA công suất liên tục:

1650 kVA

Máy phát điện Perkins 1650KVA công suất dự phòng:

1850 kVA

Động cơ:
Perkins
Giá: Liên hệ
Gửi liên hệ

MÁY PHÁT ĐIỆN PERKINS THAPOWER | THG 1875PST

MÁY PHÁT ĐIỆN PERKINS THAPOWER | THG 1875PST

Máy phát điện Perkins 1705KVA công suất liên tục:

1705 kVA

Máy phát điện Perkins 1705KVA công suất dự phòng:

1875 kVA

Động cơ:
Perkins
Giá: Liên hệ
Gửi liên hệ

MÁY PHÁT ĐIỆN PERKINS THAPOWER | THG 2030PST

MÁY PHÁT ĐIỆN PERKINS THAPOWER | THG 2030PST

Máy phát điện Perkins 1845KVA công suất liên tục:

1845 kVA

Máy phát điện Perkins 1845KVA công suất dự phòng:

2030 kVA

Động cơ:
Perkins
Giá: Liên hệ
Gửi liên hệ

MÁY PHÁT ĐIỆN CUMMINS THAPOWER | THG 1675CLT

MÁY PHÁT ĐIỆN CUMMINS THAPOWER | THG 1675CLT

Máy phát điện cummins 1400 KVA công suất liên tục:

1400 kVA

Máy phát điện cummins 1400 KVA công suất dự phòng:

1675 kVA

Động cơ:
Cummins
Giá: Liên hệ
Gửi liên hệ

MÁY PHÁT ĐIỆN CUMMINS THAPOWER | THG 1825CLT

MÁY PHÁT ĐIỆN CUMMINS THAPOWER | THG 1825CLT

Máy phát điện cummins 1650 KVA công suất liên tục:

1650 kVA

Máy phát điện cummins 1650 KVA công suất dự phòng:

1850 kVA

Động cơ:
Cummins
Giá: Liên hệ
Gửi liên hệ

MÁY PHÁT ĐIỆN MITSUBISHI THAPOWER | THG 1650MLT

MÁY PHÁT ĐIỆN MITSUBISHI THAPOWER | THG 1650MLT

Máy phát điện Mitsubishi 1500KVA công suất liên tục:

1500 kVA

Máy phát điện Mitsubishi 1500KVA công suất dự phòng:

1650 kVA

Động cơ:
Mitsubishi
Giá: Liên hệ
Gửi liên hệ

MÁY PHÁT ĐIỆN CUMMINS THAPOWER | THG 2065CLT

MÁY PHÁT ĐIỆN CUMMINS THAPOWER | THG 2065CLT

Máy phát điện cummins 1875 KVA công suất liên tục:

1875 kVA

Máy phát điện cummins 1875 KVA công suất dự phòng:

2065 kVA

Động cơ:
Cummins
Giá: Liên hệ
Gửi liên hệ

MÁY PHÁT ĐIỆN CUMMINS THAPOWER | THG 2250CLT

MÁY PHÁT ĐIỆN CUMMINS THAPOWER | THG 2250CLT

Máy phát điện cummins 2000 KVA công suất liên tục:

2000 kVA

Máy phát điện cummins 2000 KVA công suất dự phòng:

2250 kVA

Động cơ:
Cummins
Giá: Liên hệ
Gửi liên hệ
DENYO
Elemax
Koop
TSURUMI
PUMA
THA-power
© Copyright © 2014 by 0.,Ltd. all rights reserved