CÔNG SUẤT
ĐÔNG CƠ
ỨNG DỤNG

Máy Phát Điện Động Cơ Kubota – Nhật Bản

Máy Phát Điện Động Cơ Kubota - Nhật Bản được lắp ráp tại nhà máy của THA

Tổ máy phát điện THA Power sử dụng động cơ Kubota – thương hiệu nổi tiếng đến từ Nhật Bản. Chất lượng đã được khẳng định trên toàn thế giới qua nhiều thập kỉ. Thiên Hòa An là đơn vị hàng đầu phân phối tổ máy phát điện sử dụng động cơ Kubota tại Việt Nam.

MÁY PHÁT ĐIỆN KUBOTA THAPOWER | THG 8KMD

MÁY PHÁT ĐIỆN KUBOTA THAPOWER | THG 8KMD
Công suất liên tục:
6.0 kVA

Công suất dự phòng:
6.6 kVA

Động cơ:
Kubota

MÁY PHÁT ĐIỆN KUBOTA THAPOWER | THG 10KMD

MÁY PHÁT ĐIỆN KUBOTA THAPOWER | THG 10KMD
Công suất liên tục:
8.0 kVA

Công suất dự phòng:
8.8 kVA

Động cơ:
Kubota

MÁY PHÁT ĐIỆN KUBOTA THAPOWER | THG 12KMD

MÁY PHÁT ĐIỆN KUBOTA THAPOWER | THG 12KMD
Công suất liên tục:
11 kVA

Công suất dự phòng:
12 kVA

Động cơ:
Kubota

MÁY PHÁT ĐIỆN KUBOTA THAPOWER | THG 14KMD

MÁY PHÁT ĐIỆN KUBOTA THAPOWER | THG 14KMD
Công suất liên tục:
12 kVA

Công suất dự phòng:
13.2 kVA

Động cơ:
Kubota

MÁY PHÁT ĐIỆN KUBOTA THAPOWER | THG 15KMD

MÁY PHÁT ĐIỆN KUBOTA THAPOWER | THG 15KMD
Công suất liên tục:
14 kVA

Công suất dự phòng:
15.4 kVA

Động cơ:
Kubota

MÁY PHÁT ĐIỆN KUBOTA THAPOWER | THG 15KMT

MÁY PHÁT ĐIỆN KUBOTA THAPOWER | THG 15KMT
Công suất liên tục:
15 kVA

Công suất dự phòng:
16.5 kVA

Động cơ:
Kubota

MÁY PHÁT ĐIỆN KUBOTA THAPOWER | THG 18KMT

MÁY PHÁT ĐIỆN KUBOTA THAPOWER | THG 18KMT
Công suất liên tục:
17 kVA

Công suất dự phòng:
18 kVA

Động cơ:
Kubota

MÁY PHÁT ĐIỆN KUBOTA THAPOWER | THG 30KMT

MÁY PHÁT ĐIỆN KUBOTA THAPOWER | THG 30KMT
Công suất liên tục:
28 kVA

Công suất dự phòng:
30 kVA

Động cơ:
Kubota
DENYO
THA Power
Elemax
Koop
TSURUMI
PUMA
© Copyright © 2014 by 0.,Ltd. all rights reserved