Tuyển dụng

Tuyển dụng

Vị trí chức danh
Tỉnh thành phố
Mức lương
Ngày cập nhật
KCN Ngọc Hồi, Hà Nội
10 - 12 triệu
18/05/2023
KCN Ngọc Hồi, Hà Nội
10 - 12 triệu
17/05/2023
KCN Ngọc Hồi, Hà Nội
thỏa thuận
28/04/2023
thành phố Hồ Chí Minh
10 – 15 triệu + (% Thưởng doanh thu)
31/03/2023
DENYO
Elemax
Koop
TSURUMI
PUMA
THA-power
© Copyright © 2014 by 0.,Ltd. all rights reserved