Tuyển dụng

Tuyển dụng

Vị trí chức danh
Tỉnh thành phố
Mức lương
Ngày cập nhật
KCN Ngọc Hồi, Hà Nội
10 - 12 triệu
17/05/2023
thành phố Hồ Chí Minh/ Hà Nội
10 – 15 triệu + (% Thưởng doanh thu)
21/02/2024
DENYO
Elemax
Koop
TSURUMI
PUMA
THA-power
© Copyright © 2014 by 0.,Ltd. all rights reserved