Máy Phát Điện Động Cơ Doosan – Hàn Quốc
CÔNG SUẤT
ĐÔNG CƠ
ỨNG DỤNG

Máy Phát Điện Động Cơ Doosan – Hàn Quốc

Máy Phát Điện Động Cơ Doosan - Hàn Quốc được lắp ráp tại nhà máy của THA

Tổ máy phát điện THA Power sử dụng động cơ Doosan – thương hiệu nổi tiếng đến từ Hàn Quốc. Chất lượng đã được khẳng định trên toàn thế giới qua nhiều thập kỉ. Thiên Hòa An là đơn vị hàng đầu phân phối tổ máy phát điện sử dụng động cơ Doosan tại Việt Nam.

MÁY PHÁT ĐIỆN DOOSAN THAPOWER | THG 165DLT

MÁY PHÁT ĐIỆN DOOSAN THAPOWER | THG 165DLT

Máy phát điện Doosan 150 KVA công suất liên tục:

150 kVA

Máy phát điện Doosan 150 KVA công suất dự phòng:

165 kVA

Động cơ:
Doosan
Giá: Liên hệ
Gửi liên hệ

MÁY PHÁT ĐIỆN DOOSAN THAPOWER | THG 220DLT

MÁY PHÁT ĐIỆN DOOSAN THAPOWER | THG 220DLT

Máy phát điện Doosan 200 KVA công suất liên tục:

200 kVA

Máy phát điện Doosan 200 KVA công suất dự phòng:

220 kVA

Động cơ:
Doosan
Giá: Liên hệ
Gửi liên hệ

MÁY PHÁT ĐIỆN DOOSAN THAPOWER | THG 250DLT

MÁY PHÁT ĐIỆN DOOSAN THAPOWER | THG 250DLT

Máy phát điện Doosan 225 KVA công suất liên tục:

225 kVA

Máy phát điện Doosan 225 KVA công suất dự phòng:

250 kVA

Động cơ:
Doosan
Giá: Liên hệ
Gửi liên hệ

MÁY PHÁT ĐIỆN DOOSAN THAPOWER | THG 315DLT

MÁY PHÁT ĐIỆN DOOSAN THAPOWER | THG 315DLT

Máy phát điện Doosan 275 KVA công suất liên tục:

275 kVA

Máy phát điện Doosan 275 KVA công suất liên tục:

315 kVA

Động cơ:
Doosan
Giá: Liên hệ
Gửi liên hệ

MÁY PHÁT ĐIỆN DOOSAN THAPOWER | THG 330DLT

MÁY PHÁT ĐIỆN DOOSAN THAPOWER | THG 330DLT

Máy phát điện Doosan 300 KVA công suất liên tục:

300 kVA

Máy phát điện Doosan 300 KVA công suất liên tục:

330 kVA

Động cơ:
Doosan
Giá: Liên hệ
Gửi liên hệ

MÁY PHÁT ĐIỆN DOOSAN THAPOWER | THG 415DLT

MÁY PHÁT ĐIỆN DOOSAN THAPOWER | THG 415DLT

Máy phát điện Doosan 375 KVA công suất liên tục:

375 kVA

Máy phát điện Doosan 375 KVA công suất liên tục:

415 kVA

Động cơ:
Doosan
Giá: Liên hệ
Gửi liên hệ

MÁY PHÁT ĐIỆN DOOSAN THAPOWER | THG 440DLT

MÁY PHÁT ĐIỆN DOOSAN THAPOWER | THG 440DLT

Máy phát điện Doosan 400 KVA công suất liên tục:

400 kVA

Máy phát điện Doosan 400 KVA công suất liên tục:

440 kVA

Động cơ:
Doosan
Giá: Liên hệ
Gửi liên hệ

MÁY PHÁT ĐIỆN DOOSAN THAPOWER | THG 500DLT

MÁY PHÁT ĐIỆN DOOSAN THAPOWER |  THG 500DLT

Máy phát điện Doosan 450 KVA công suất liên tục:

450 kVA

Máy phát điện Doosan 450 KVA công suất liên tục:

500 kVA

Động cơ:
Doosan
Giá: Liên hệ
Gửi liên hệ

MÁY PHÁT ĐIỆN DOOSAN THAPOWER | THG 550DLT

MÁY PHÁT ĐIỆN DOOSAN THAPOWER | THG 550DLT

Máy phát điện Doosan 500 KVA công suất liên tục:

500 kVA

Máy phát điện Doosan 500 KVA công suất liên tục:

550 kVA

Động cơ:
Doosan
Giá: Liên hệ
Gửi liên hệ

MÁY PHÁT ĐIỆN DOOSAN THAPOWER | THG 625DLT

MÁY PHÁT ĐIỆN DOOSAN THAPOWER | THG 625DLT

Máy phát điện Doosan 565 KVA công suất liên tục:

565 kVA

Máy phát điện Doosan 625 KVA công suất liên tục:

625 kVA

Động cơ:
Doosan
Giá: Liên hệ
Gửi liên hệ

MÁY PHÁT ĐIỆN DOOSAN THAPOWER | THG 700DLT

MÁY PHÁT ĐIỆN DOOSAN THAPOWER | THG 700DLT

Máy phát điện Doosan 625 KVA công suất liên tục:

625 kVA

Máy phát điện Doosan 625 KVA công suất liên tục:

700 kVA

Động cơ:
Doosan
Giá: Liên hệ
Gửi liên hệ

MÁY PHÁT ĐIỆN DOOSAN THAPOWER | THG 750DLT

MÁY PHÁT ĐIỆN DOOSAN THAPOWER | THG 750DLT

Máy phát điện Doosan 675 KVA công suất liên tục:

675 kVA

Máy phát điện Doosan 675 KVA công suất liên tục:

750 kVA

Động cơ:
Doosan
Giá: Liên hệ
Gửi liên hệ

MÁY PHÁT ĐIỆN DOOSAN THAPOWER | THG 825DLT

MÁY PHÁT ĐIỆN DOOSAN THAPOWER | THG 825DLT

Máy phát điện Doosan 750 KVA công suất liên tục:

750 kVA

Máy phát điện Doosan 750 KVA công suất liên tục:

825 kVA

Động cơ:
Doosan
Giá: Liên hệ
Gửi liên hệ
DENYO
Elemax
Koop
TSURUMI
PUMA
THA-power
© Copyright © 2014 by 0.,Ltd. all rights reserved