CÔNG SUẤT
ĐÔNG CƠ
ỨNG DỤNG

Máy Phát Điện Denyo – Nhật Bản

Máy phát điện Denyo ủy quyền cho THA phân phối độc quyền tại VN 

Máy phát điện Denyo - một trong những công ty sản xuất máy phát điện hàng đầu thế giới được thành lập năm 1948 tại Nhật Bản, có trụ sở chính được đặt tại Tokyo. Gần 70 năm trong ngành, Denyo nghiên cứu và phát triển không ngừng nghỉ để tạo ra dòng sản phẩm chất lượng cao, hiện đại, dễ sử dụng đáp ứng các nhu cầu liên tục thay đổi của thị trường. THA trân trọng là nhà phân phối độc quyền các tổ máy phát điện của Denyo - 100% Made in Japan. 

MÁY PHÁT ĐIỆN DENYO 5 KVA ĐỘNG CƠ KUBOTA DA-6000SS

MÁY PHÁT ĐIỆN DENYO 5 KVA ĐỘNG CƠ KUBOTA DA-6000SS

Máy phát điện Denyo 5 kVA động cơ KUBOTA công suất liên tục là:

5 kVA

Công suất dự phòng máy phát điện Denyo 5 kVA động cơ KUBOTA:

5,5 kVA

Động cơ máy phát điện Denyo 5 kVA sử dụng:

KUBOTA

MÁY PHÁT ĐIỆN DENYO 5 KVA ĐỘNG CƠ KUBOTA

MÁY PHÁT ĐIỆN DENYO 5 KVA ĐỘNG CƠ KUBOTA

Máy phát điện Denyo 5 kVA động cơ KUBOTA công suất liên tục là:

5 kVA

Công suất dự phòng máy phát điện Denyo 5 kVA động cơ KUBOTA:

5,5 kVA

Động cơ máy phát điện Denyo 5 kVA sử dụng:

KUBOTA

MÁY PHÁT ĐIỆN DENYO 8 KVA ĐỘNG CƠ KUBOTA

MÁY PHÁT ĐIỆN DENYO 8 KVA ĐỘNG CƠ KUBOTA

Máy phát điện Denyo 8 kVA động cơ KUBOTA công suất liên tục là:

8 kVA

Công suất dự phòng máy phát điện Denyo 8 kVA động cơ KUBOTA:

8,8 kVA

Máy phát điện Denyo 8 kVA sử dụng động cơ:

KUBOTA

MÁY PHÁT ĐIỆN DENYO 13 KVA ĐỘNG CƠ KUBOTA

MÁY PHÁT ĐIỆN DENYO 13 KVA ĐỘNG CƠ KUBOTA

Máy phát điện Denyo 13 kVA động cơ KUBOTA có công suất liên tục là:

13 kVA

Công suất dự phòng máy phát điện Denyo 13 kVA động cơ KUBOTA:

14,3 kVA

Máy phát điện Denyo 13 kVA sử dụng động cơ:

KUBOTA

MÁY PHÁT ĐIỆN DENYO 14 KVA ĐỘNG CƠ ISUZU

MÁY PHÁT ĐIỆN DENYO 14 KVA ĐỘNG CƠ ISUZU

Máy phát điện Denyo 14 kVA động cơ ISUZU có công suất liên tục là:

14 kVA

Công suất dự phòng máy phát điện Denyo 14 kVA động cơ ISUZU:

15,4 kVA

Máy phát điện Denyo 14 kVA sử dụng động cơ:

ISUZU

MÁY PHÁT ĐIỆN DENYO 24 KVA ĐỘNG CƠ ISUZU

MÁY PHÁT ĐIỆN DENYO 24 KVA ĐỘNG CƠ ISUZU

Máy phát điện Denyo 24 kVA động cơ ISUZU công suất liên tục:

24 kVA

Công suất dự phòng máy phát điện Denyo 24 kVA động cơ ISUZU:

26,4 kVA

Máy phát điện Denyo 24 kVA sử dụng đông cơ:

ISUZU

MÁY PHÁT ĐIỆN DENYO 33 KVA ĐỘNG CƠ ISUZU

MÁY PHÁT ĐIỆN DENYO 33 KVA ĐỘNG CƠ ISUZU

Máy phát điện Denyo 33 kVA động cơ ISUZU công suất liên tục:

33 kVA

Công suất dự phòng máy phát điện Denyo 33 kVA động cơ ISUZU:

36,3 kVA

Máy phát điện Denyo 33 kVA sử dụng đông cơ:

ISUZU

MÁY PHÁT ĐIỆN DENYO 10,5 KVA ĐỘNG CƠ KUBOTA

MÁY PHÁT ĐIỆN DENYO 10,5 KVA ĐỘNG CƠ KUBOTA

Máy phát điện Denyo 10.5 kVA động cơ KUBOTA công suất liên tục:

10.5 kVA

Công suất dự phòng máy phát điện Denyo 10.5 kVA động cơ KUBOTA:

10,5 kVA

Máy phát điện Denyo 10,5 kVA sử dụng đông cơ:

KUBOTA

MÁY PHÁT ĐIỆN DENYO 12,5 KVA ĐỘNG CƠ KUBOTA

MÁY PHÁT ĐIỆN DENYO 12,5 KVA ĐỘNG CƠ KUBOTA

Máy phát điện Denyo 12,5 kVA động cơ KUBOTA công suất liên tục:

12,5 kVA

Công suất dự phòng máy phát điện Denyo 12,5 kVA động cơ KUBOTA:

13,8 kVA

Máy phát điện Denyo 12,5 kVA sử dụng đông cơ:

KUBOTA

MÁY PHÁT ĐIỆN DENYO 17 KVA ĐỘNG CƠ KUBOTA

MÁY PHÁT ĐIỆN DENYO 17 KVA ĐỘNG CƠ KUBOTA

Máy phát điện Denyo 17 kVA động cơ KUBOTA công suất liên tục:

17 kVA

Công suất dự phòng máy phát điện Denyo 17 kVA động cơ KUBOTA:

18,7 kVA

Máy phát điện Denyo 17 kVA sử dụng đông cơ:

KUBOTA

MÁY PHÁT ĐIỆN DENYO 20 KVA ĐỘNG CƠ KUBOTA

MÁY PHÁT ĐIỆN DENYO 20 KVA ĐỘNG CƠ KUBOTA

Máy phát điện Denyo 20 kVA động cơ KUBOTA công suất liên tục:

20 kVA

Công suất dự phòng máy phát điện Denyo 20 kVA động cơ KUBOTA:

22 kVA

Máy phát điện Denyo 20 kVA sử dụng đông cơ:

KUBOTA

MÁY PHÁT ĐIỆN DENYO 20 KVA ĐỘNG CƠ ISUZU

MÁY PHÁT ĐIỆN DENYO 20 KVA ĐỘNG CƠ ISUZU

Máy phát điện Denyo 20 kVA động cơ ISUZU có công suất liên tục là:

20 kVA

Công suất dự phòng máy phát điện Denyo 20 kVA động cơ ISUZU:

22 kVA

Máy phát điện Denyo 20 kVA sử dụng động cơ:

ISUZU

MÁY PHÁT ĐIỆN DENYO 30 KVA ĐỘNG CƠ KUBOTA

MÁY PHÁT ĐIỆN DENYO 30 KVA ĐỘNG CƠ KUBOTA

Máy phát điện Denyo 30 kVA có công suất liên tục:

30 kVA

Công suất dự phòng máy phát điện 30 kVA:

31,5 kVA

Máy phát điện Denyo 30 kVA sử dụng động cơ:

KUBOTA

MÁY PHÁT ĐIỆN DENYO 37 KVA ĐỘNG CƠ ISUZU DCA-45ESI

MÁY PHÁT ĐIỆN DENYO 37 KVA ĐỘNG CƠ ISUZU DCA-45ESI

Máy phát điện Denyo 37 kVA động cơ ISUZU có công suất liên tục:

37 kVA

Denyo 37 kVA động cơ ISUZU có công suất dự phòng:

38,8 kVA

Máy phát điện Denyo 37 kVA sử dụng động cơ:

ISUZU

MÁY PHÁT ĐIỆN DENYO 50 KVA ĐỘNG CƠ ISUZU

MÁY PHÁT ĐIỆN DENYO 50 KVA ĐỘNG CƠ ISUZU

Máy phát điện Denyo 50 kVA động cơ ISUZU công suất liên tục:

50 kVA

Công suất dự phòng máy phát điện Denyo 50 kVA động cơ ISUZU:

55 kVA

Động cơ máy phát điện Denyo 50 kVA sử dụng:

ISUZU

DENYO
Elemax
Koop
TSURUMI
PUMA
THA-power
© Copyright © 2014 by 0.,Ltd. all rights reserved