Máy Bơm Matra – Ý

Máy Bơm Matra – Ý

Máy Bơm Điện Dân Dụng - Bơm Công Nghiệp Hiệu Matra Đến Từ Ý
Bơm Matra - thương hiệu bơm nổi tiếng thế giới đến từ Ý. Phạm vi sản phẩm đa dạng nhiều mẫu mã: bơm bề mặt, bơm chìm, bộ bơm tăng áp. Các sản phẩm bơm Matra luôn khẳng định được chất lượng trên nhiều thị trường.

BƠM MATRA CM 32-160C

BƠM MATRA CM 32-160C
Công suất :
1.5 kW

Lưu lượng :
21 m³/h

Cột áp : 
25 m
Giá: Liên hệ
Gửi liên hệ

BƠM MATRA CM 32-160B

BƠM MATRA CM 32-160B
Công suất :
2.2 kW

Lưu lượng :
24 m³/h

Cột áp : 
29 m
Giá: Liên hệ
Gửi liên hệ

BƠM MATRA CM 32-160A

BƠM MATRA CM 32-160A
Công suất :
3.0 kW

Lưu lượng :
27 m³/h

Cột áp : 
37 m
Giá: Liên hệ
Gửi liên hệ

BƠM MATRA CM 32-200C

BƠM MATRA CM 32-200C
Công suất :
4.0 kW

Lưu lượng :
27 m³/h

Cột áp : 
41 m
Giá: Liên hệ
Gửi liên hệ

BƠM MATRA CM 32-200B

BƠM MATRA CM 32-200B
Công suất :
5.5 kW

Lưu lượng :
36 m³/h

Cột áp : 
53 m
Giá: Liên hệ
Gửi liên hệ

BƠM MATRA CM 32-200A

BƠM MATRA CM 32-200A
Công suất :
7.5 kW

Lưu lượng :
36 m³/h

Cột áp : 
61 m
Giá: Liên hệ
Gửi liên hệ

BƠM MATRA CM 32-250C

BƠM MATRA CM 32-250C
Công suất :
9.2 kW

Lưu lượng :
30 m³/h

Cột áp : 
70 m
Giá: Liên hệ
Gửi liên hệ

BƠM MATRA CM 40-160A

BƠM MATRA CM 40-160A
Công suất :
4.0 kW

Lưu lượng :
39 m³/h

Cột áp : 
35 m
Giá: Liên hệ
Gửi liên hệ

BƠM MATRA CM 40-160B

BƠM MATRA CM 40-160B
Công suất :
3.0 kW

Lưu lượng :
36 m³/h

Cột áp : 
30 m
Giá: Liên hệ
Gửi liên hệ

BƠM MATRA CM 40-200A

BƠM MATRA CM 40-200A
Công suất :
7.5 kW

Lưu lượng :
42 m³/h

Cột áp : 
56 m
Giá: Liên hệ
Gửi liên hệ

BƠM MATRA CM 40-200B

BƠM MATRA CM 40-200B
Công suất :
5.5 kW

Lưu lượng :
39 m³/h

Cột áp : 
47 m
Giá: Liên hệ
Gửi liên hệ

BƠM MATRA CM 40-250A

BƠM MATRA CM 40-250A
Công suất :
15 kW

Lưu lượng :
42 m³/h

Cột áp : 
92 m
Giá: Liên hệ
Gửi liên hệ

BƠM MATRA CM 40-250B

BƠM MATRA CM 40-250B
Công suất :
11 kW

Lưu lượng :
42 m³/h

Cột áp : 
75 m
Giá: Liên hệ
Gửi liên hệ

BƠM MATRA CM 50-125A

BƠM MATRA CM 50-125A
Công suất :
4.0 kW

Lưu lượng :
72 m³/h

Cột áp : 
25 m
Giá: Liên hệ
Gửi liên hệ

BƠM MATRA CM 50-160A

BƠM MATRA CM 50-160A
Công suất :
7.5 kW

Lưu lượng :
78 m³/h

Cột áp : 
37 m
Giá: Liên hệ
Gửi liên hệ
DENYO
Elemax
Koop
TSURUMI
PUMA
THA-power
© Copyright © 2014 by 0.,Ltd. all rights reserved