CÔNG SUẤT
ĐÔNG CƠ
ỨNG DỤNG

Cummins – Mỹ

Tổ máy phát điện THA Power sử dụng động cơ Cummins – thương hiệu nổi tiếng đến từ Mỹ. Chất lượng đã được khẳng định trên toàn thế giới qua nhiều thập kỉ. Thiên Hòa An là đơn vị hàng đầu phân phối tổ máy phát điện sử dụng động cơ Cummins tại Việt Nam.

MÁY PHÁT ĐIỆN CUMMINS THAPOWER | THG 27CLT

MÁY PHÁT ĐIỆN CUMMINS THAPOWER | THG 27CLT
Công suất liên tục:
25 kVA

Công suất dự phòng:
27 kVA

Động cơ:
Cummins

MÁY PHÁT ĐIỆN CUMMINS THAPOWER | THG 30CLT

MÁY PHÁT ĐIỆN CUMMINS THAPOWER | THG 30CLT
Công suất liên tục:
27 kVA

Công suất dự phòng:
30 kVA

Động cơ:
Cummins

MÁY PHÁT ĐIỆN CUMMINS THAPOWER | THG 45CLT

MÁY PHÁT ĐIỆN CUMMINS THAPOWER | THG 45CLT
Công suất liên tục:
40 kVA

Công suất dự phòng:
44 kVA

Động cơ:
Cummins

MÁY PHÁT ĐIỆN CUMMINS THAPOWER | THG 55CLT

MÁY PHÁT ĐIỆN CUMMINS THAPOWER | THG 55CLT
Công suất liên tục:
50 kVA

Công suất dự phòng:
55 kVA

Động cơ:
Cummins

MÁY PHÁT ĐIỆN CUMMINS THAPOWER | THG 66CLT

MÁY PHÁT ĐIỆN CUMMINS THAPOWER | THG 66CLT
Công suất liên tục:
60 kVA

Công suất dự phòng:
66 kVA

Động cơ:
Cummins

MÁY PHÁT ĐIỆN CUMMINS THAPOWER | THG 88CLT

MÁY PHÁT ĐIỆN CUMMINS THAPOWER | THG 88CLT
Công suất liên tục:
80 kVA

Công suất dự phòng:
88 kVA

Động cơ:
Cummins

MÁY PHÁT ĐIỆN CUMMINS THAPOWER | THG 110CLT

MÁY PHÁT ĐIỆN CUMMINS THAPOWER | THG 110CLT
Công suất liên tục:
100 kVA

Công suất dự phòng:
110 kVA

Động cơ:
Cummins

MÁY PHÁT ĐIỆN CUMMINS THAPOWER | THG 125CLT

MÁY PHÁT ĐIỆN CUMMINS THAPOWER | THG 125CLT
Công suất liên tục:
113 kVA

Công suất dự phòng:
125 kVA

Động cơ:
Cummins

MÁY PHÁT ĐIỆN CUMMINS THAPOWER | THG 140CLT

MÁY PHÁT ĐIỆN CUMMINS THAPOWER | THG 140CLT
Công suất liên tục:
125 kVA

Công suất dự phòng:
140 kVA

Động cơ:
Cummins

MÁY PHÁT ĐIỆN CUMMINS THAPOWER | THG 150CLT

MÁY PHÁT ĐIỆN CUMMINS THAPOWER | THG 150CLT
Công suất liên tục:
138 kVA

Công suất dự phòng:
150 kVA

Động cơ:
Cummins

MÁY PHÁT ĐIỆN CUMMINS THAPOWER | THG 165CLT

MÁY PHÁT ĐIỆN CUMMINS THAPOWER | THG 165CLT
Công suất liên tục:
150 kVA

Công suất dự phòng:
165 kVA

Động cơ:
Cummins

MÁY PHÁT ĐIỆN CUMMINS THAPOWER | THG 200CLT

MÁY PHÁT ĐIỆN CUMMINS THAPOWER | THG 200CLT
Công suất liên tục:
180 kVA

Công suất dự phòng:
200 kVA

Động cơ:
Cummins

MÁY PHÁT ĐIỆN CUMMINS THAPOWER | THG 220CLT

MÁY PHÁT ĐIỆN CUMMINS THAPOWER | THG 220CLT
Công suất liên tục:
200 kVA

Công suất dự phòng:
220 kVA

Động cơ:
Cummins

MÁY PHÁT ĐIỆN CUMMINS THAPOWER | THG 275CLT

MÁY PHÁT ĐIỆN CUMMINS THAPOWER | THG 275CLT
Công suất liên tục:
250 kVA

Công suất dự phòng:
275 kVA

Động cơ:
Cummins

MÁY PHÁT ĐIỆN CUMMINS THAPOWER | THG 330CLT

MÁY PHÁT ĐIỆN CUMMINS THAPOWER | THG 330CLT
Công suất liên tục:
300 kVA

Công suất dự phòng:
330 kVA

Động cơ:
Cummins
DENYO
THA Power
Elemax
Koop
TSURUMI
PUMA
© Copyright © 2014 by 0.,Ltd. all rights reserved