Máy Phát Điện Động Cơ Perkins – Anh Quốc
CÔNG SUẤT
ĐÔNG CƠ
ỨNG DỤNG

Máy Phát Điện Động Cơ Perkins – Anh Quốc

Máy Phát Điện Động Cơ Perkins - Anh Quốc  lắp ráp tại nhà máy của THA

Tổ máy phát điện THA Power sử dụng động cơ Perkins – thương hiệu nổi tiếng đến từ Anh Quốc. Chất lượng đã được khẳng định trên toàn thế giới qua nhiều thập kỉ. Thiên Hòa An là đơn vị hàng đầu phân phối tổ máy phát điện sử dụng động cơ Perkins tại Việt Nam.

MÁY PHÁT ĐIỆN PERKINS THAPOWER | THG 10PST

MÁY PHÁT ĐIỆN PERKINS THAPOWER | THG 10PST

Máy phát điện Perkins 9KVA công suất liên tục:

9.0 kVA

Máy phát điện Perkins 9KVA công suất dự phòng:

10 kVA

Động cơ:
Perkins
Giá: Liên hệ
Gửi liên hệ

MÁY PHÁT ĐIỆN PERKINS THAPOWER | THG 17PST

MÁY PHÁT ĐIỆN PERKINS THAPOWER | THG 17PST

Máy phát điện Perkins 15KVA công suất liên tục:

15 kVA

Máy phát điện Perkins 15KVA công suất dự phòng:

17 kVA

Động cơ:
Perkins
Giá: Liên hệ
Gửi liên hệ

MÁY PHÁT ĐIỆN PERKINS THAPOWER | THG 22PST

MÁY PHÁT ĐIỆN PERKINS THAPOWER | THG 22PST

Máy phát điện Perkins 20KVA công suất liên tục:

20 kVA

Máy phát điện Perkins 20KVA công suất dự phòng:

22 kVA

Động cơ:
Perkins
Giá: Liên hệ
Gửi liên hệ

MÁY PHÁT ĐIỆN PERKINS THAPOWER | THG 33PST

MÁY PHÁT ĐIỆN PERKINS THAPOWER | THG 33PST

Máy phát điện Perkins 30KVA công suất liên tục:

30 kVA

Máy phát điện Perkins 30KVA công suất dự phòng:

33 kVA

Động cơ:
Perkins
Giá: Liên hệ
Gửi liên hệ

MÁY PHÁT ĐIỆN PERKINS THAPOWER | THG 50PST

MÁY PHÁT ĐIỆN PERKINS THAPOWER | THG 50PST

Máy phát điện Perkins 45KVA công suất liên tục:

45 kVA

Máy phát điện Perkins 45KVA công suất dự phòng:

50 kVA

Động cơ:
Perkins
Giá: Liên hệ
Gửi liên hệ

MÁY PHÁT ĐIỆN PERKINS THAPOWER | THG 66PST

MÁY PHÁT ĐIỆN PERKINS THAPOWER | THG 66PST

Máy phát điện Perkins 60KVA công suất liên tục:

60 kVA

Máy phát điện Perkins 60KVA công suất dự phòng:

66 kVA

Động cơ:
Perkins
Giá: Liên hệ
Gửi liên hệ

MÁY PHÁT ĐIỆN PERKINS THAPOWER | THG 72PST

MÁY PHÁT ĐIỆN PERKINS THAPOWER | THG 72PST

Máy phát điện Perkins 65KVA công suất liên tục:

65 kVA

Máy phát điện Perkins 65KVA công suất dự phòng:

72 kVA

Động cơ:
Perkins
Giá: Liên hệ
Gửi liên hệ

MÁY PHÁT ĐIỆN PERKINS THAPOWER | THG 88PST

MÁY PHÁT ĐIỆN PERKINS THAPOWER | THG 88PST

Máy phát điện Perkins 80KVA công suất liên tục:

80 kVA

Máy phát điện Perkins 80KVA công suất dự phòng:

88 kVA

Động cơ:
Perkins
Giá: Liên hệ
Gửi liên hệ

MÁY PHÁT ĐIỆN PERKINS THAPOWER | THG 110PST

MÁY PHÁT ĐIỆN PERKINS THAPOWER | THG 110PST

Máy phát điện Perkins 100KVA công suất liên tục:

100 kVA

Máy phát điện Perkins 100KVA công suất dự phòng:

110 kVA

Động cơ:
Perkins
Giá: Liên hệ
Gửi liên hệ

MÁY PHÁT ĐIỆN PERKINS THAPOWER | THG 150PST

MÁY PHÁT ĐIỆN PERKINS THAPOWER | THG 150PST

Máy phát điện Perkins 135KVA công suất liên tục:

135 kVA

Máy phát điện Perkins 135KVA công suất dự phòng:

150 kVA

Động cơ:
Perkins
Giá: Liên hệ
Gửi liên hệ

MÁY PHÁT ĐIỆN PERKINS THAPOWER | THG 165PST

MÁY PHÁT ĐIỆN PERKINS THAPOWER | THG 165PST

Máy phát điện Perkins 150KVA công suất liên tục:

150 kVA

Máy phát điện Perkins 150KVA công suất dự phòng:

165 kVA

Động cơ:
Perkins
Giá: Liên hệ
Gửi liên hệ

MÁY PHÁT ĐIỆN PERKINS THAPOWER | THG 200PST

MÁY PHÁT ĐIỆN PERKINS THAPOWER | THG 200PST

Máy phát điện Perkins 180KVA công suất liên tục:

180 kVA

Máy phát điện Perkins 180KVA công suất dự phòng:

200 kVA

Động cơ:
Perkins
Giá: Liên hệ
Gửi liên hệ

MÁY PHÁT ĐIỆN PERKINS THAPOWER | THG 220PST

MÁY PHÁT ĐIỆN PERKINS THAPOWER | THG 220PST

Máy phát điện Perkins 200KVA công suất liên tục:

200 kVA

Máy phát điện Perkins 200KVA công suất dự phòng:

220 kVA

Động cơ:
Perkins
Giá: Liên hệ
Gửi liên hệ

MÁY PHÁT ĐIỆN PERKINS THAPOWER | THG 450PST

MÁY PHÁT ĐIỆN PERKINS THAPOWER | THG 450PST

Máy phát điện Perkins 400KVA công suất liên tục:

400 kVA

Máy phát điện Perkins 400KVA công suất dự phòng:

450 kVA

Động cơ:
Perkins
Giá: Liên hệ
Gửi liên hệ

MÁY PHÁT ĐIỆN PERKINS THAPOWER | THG 250PST

MÁY PHÁT ĐIỆN PERKINS THAPOWER | THG 250PST

Máy phát điện Perkins 225KVA công suất liên tục:

225 kVA

Máy phát điện Perkins 225KVA công suất dự phòng:

250 kVA

Động cơ:
Perkins
Giá: Liên hệ
Gửi liên hệ
DENYO
Elemax
Koop
TSURUMI
PUMA
THA-power
© Copyright © 2014 by 0.,Ltd. all rights reserved