Máy Bơm Koop – Trung Quốc

Máy Bơm Koop – Trung Quốc

Máy  Bơm Nước Chạy Diesel Koop Ủy Quyền Cho THA Phân Phối Độc Quyền Tại VN
Koop được thành lập vào năm 2007 tại Thường Châu, Trung Quốc. Là một doanh nghiệp quốc tế chuyên về nghiên cứu, sản xuất các sản phẩm sử dụng động cơ Diesel . Nhiệm vụ của Koop là cung cấp giải pháp năng lượng sáng tạo và hiệu quả cho người dùng toàn cầu.

BƠM KOOP KDP50B/BE/L/LE

BƠM KOOP KDP50B/BE/L/LE
Công suất :
2.8 kW

Lưu lượng :
22 m³/h

Cột áp : 
15 m
Giá: Liên hệ
Gửi liên hệ

BƠM KOOP KDP80B/BE/L/LE

BƠM KOOP KDP80B/BE/L/LE
Công suất :
4.0 kW

Lưu lượng :
35 m³/h

Cột áp : 
17 m
Giá: Liên hệ
Gửi liên hệ

BƠM KOOP KDP100B/BE/L/LE

BƠM KOOP KDP100B/BE/L/LE
Công suất :
6.6 kW

Lưu lượng :
40 m³/h

Cột áp : 
19 m
Giá: Liên hệ
Gửi liên hệ

BƠM KOOP KDP40HB/HBE/HL/HLE

BƠM KOOP KDP40HB/HBE/HL/HLE
Công suất :
4.0 kW

Lưu lượng :
12 m³/h

Cột áp : 
42 m
Giá: Liên hệ
Gửi liên hệ

BƠM KOOP KDP50HB/HBE/HL/HLE

BƠM KOOP KDP50HB/HBE/HL/HLE
Công suất :
6.6 kW

Lưu lượng :
18 m³/h

Cột áp : 
45 m
Giá: Liên hệ
Gửi liên hệ

BƠM KOOP KDP40CB/CBE/L/LE

BƠM KOOP KDP40CB/CBE/L/LE
Công suất :
2.8 kW

Lưu lượng :
19 m³/h

Cột áp : 
70 m
Giá: Liên hệ
Gửi liên hệ

BƠM KOOP KDP50/40CB/CBE/L/LE

BƠM KOOP KDP50/40CB/CBE/L/LE
Công suất :
4.0 kW

Lưu lượng :
30 m³/h

Cột áp : 
80 m
Giá: Liên hệ
Gửi liên hệ

BƠM KOOP KDP50CB/CBE/L/LE

BƠM KOOP KDP50CB/CBE/L/LE
Công suất :
4.0 kW

Lưu lượng :
30 m³/h

Cột áp : 
80 m
Giá: Liên hệ
Gửi liên hệ

BƠM KOOP KDP50CB/CBE/L/LE

BƠM KOOP KDP50CB/CBE/L/LE
Công suất :
6.6 kW

Lưu lượng :
35 m³/h

Cột áp : 
92 m
Giá: Liên hệ
Gửi liên hệ

BƠM KOOP KDP80CB/CBE/L/LE

BƠM KOOP KDP80CB/CBE/L/LE
Công suất :
6.6 kW

Lưu lượng :
47 m³/h

Cột áp : 
80 m
Giá: Liên hệ
Gửi liên hệ

BƠM KOOP KDP80CB/CBE/L/LE

BƠM KOOP KDP80CB/CBE/L/LE
Công suất :
6.9 kW

Lưu lượng :
40 m³/h

Cột áp : 
102 m
Giá: Liên hệ
Gửi liên hệ

BƠM KOOP KDP100/80CB/CBE/L/LE

BƠM KOOP KDP100/80CB/CBE/L/LE
Công suất :
6.6 kW

Lưu lượng :
90 m³/h

Cột áp : 
60 m
Giá: Liên hệ
Gửi liên hệ

BƠM KOOP KDP100/80CB/CBE/L/LE

BƠM KOOP KDP100/80CB/CBE/L/LE
Công suất :
6.9 kW

Lưu lượng max :
150 m³/h

Cột áp : 
75 m
Giá: Liên hệ
Gửi liên hệ
DENYO
Elemax
Koop
TSURUMI
PUMA
THA-power
© Copyright © 2014 by 0.,Ltd. all rights reserved