CÔNG SUẤT
ĐÔNG CƠ
ỨNG DỤNG

Máy phát điện DENYO

Denyo - một trong những công ty sản xuất máy phát điện hàng đầu thế giới được thành lập năm 1948 tại Nhật Bản, có trụ sở chính được đặt tại Tokyo. Gần 70 năm trong ngành, Denyo nghiên cứu và phát triển không ngừng nghỉ tạo ra dòng sản phẩm chất lượng cao, hiện đại, dễ sử dụng để đáp ứng các nhu cầu liên tục thay đổi của thị trường. THA trân trọng là nhà phân phối độc quyền các tổ máy phát điện của Denyo - 100% Made in Japan. 
 

MÁY PHÁT ĐIỆN DENYO DCA-100ESI

MÁY PHÁT ĐIỆN DENYO DCA-100ESI
Công suất liên tục:
80 kVA

Công suất dự phòng:
88 kVA

Động cơ:
Isuzu

MÁY PHÁT ĐIỆN DENYO DCA-125SPK3

MÁY PHÁT ĐIỆN DENYO DCA-125SPK3
Công suất liên tục:
100 kVA

Công suất dự phòng:
110 kVA

Động cơ:
Komatsu

MÁY PHÁT ĐIỆN DENYO DCA-150ESK

MÁY PHÁT ĐIỆN DENYO DCA-150ESK
Công suất liên tục:
125 kVA

Công suất dự phòng:
138 kVA

Động cơ:
Komatsu

MÁY PHÁT ĐIỆN DENYO DCA-220SPK3

MÁY PHÁT ĐIỆN DENYO DCA-220SPK3
Công suất liên tục:
200 kVA

Công suất dự phòng:
220 kVA

Động cơ:
Komatsu

MÁY PHÁT ĐIỆN DENYO DCA-300SPK3

MÁY PHÁT ĐIỆN DENYO DCA-300SPK3
Công suất liên tục:
270 kVA

Công suất dự phòng:
297 kVA

Động cơ:
Komatsu

MÁY PHÁT ĐIỆN DENYO DCA-400SPK2

MÁY PHÁT ĐIỆN DENYO DCA-400SPK2
Công suất liên tục:
350 kVA

Công suất dự phòng:
385 kVA

Động cơ:
Komatsu

MÁY PHÁT ĐIỆN DENYO DCA-500SPK

MÁY PHÁT ĐIỆN DENYO DCA-500SPK
Công suất liên tục:
450 kVA

Công suất dự phòng:
495 kVA

Động cơ:
Komatsu

MÁY PHÁT ĐIỆN DENYO DCA-600SPK

MÁY PHÁT ĐIỆN DENYO DCA-600SPK
Công suất liên tục:
550 kVA

Công suất dự phòng:
605 kVA

Động cơ:
Komatsu

MÁY PHÁT ĐIỆN DENYO DCA-800SPK

MÁY PHÁT ĐIỆN DENYO DCA-800SPK
Công suất liên tục:
700 kVA

Công suất dự phòng:
770 kVA

Động cơ:
Komatsu

MÁY PHÁT ĐIỆN DENYO DCA-1100SPM

MÁY PHÁT ĐIỆN DENYO DCA-1100SPM
Công suất liên tục:
1000 kVA

Công suất dự phòng:
1100 kVA

Động cơ:
Mitsubishi

MÁY PHÁT ĐIỆN DENYO DCA-25USI2

MÁY PHÁT ĐIỆN DENYO DCA-25USI2
Công suất liên tục:
20 kVA

Công suất dự phòng:
22 kVA

Động cơ:
Isuzu

MÁY PHÁT ĐIỆN DENYO DCA-45USI2

MÁY PHÁT ĐIỆN DENYO DCA-45USI2
Công suất liên tục:
37 kVA

Công suất dự phòng:
38.9 kVA

Động cơ:
Isuzu

MÁY PHÁT ĐIỆN DENYO DCA-60USH2

MÁY PHÁT ĐIỆN DENYO DCA-60USH2
Công suất liên tục:
50 kVA

Công suất dự phòng:
55 kVA

Động cơ:
Hino

MÁY PHÁT ĐIỆN DENYO DCA-100USI

MÁY PHÁT ĐIỆN DENYO DCA-100USI
Công suất liên tục:
80 kVA

Công suất dự phòng:
88 kVA

Động cơ:
Isuzu

MÁY PHÁT ĐIỆN DENYO DCA-150USK

MÁY PHÁT ĐIỆN DENYO DCA-150USK
Công suất liên tục:
125 kVA

Công suất dự phòng:
138 kVA

Động cơ:
Komatsu
DENYO
THA Power
Elemax
Koop
TSURUMI
PUMA
© Copyright © 2014 by 0.,Ltd. all rights reserved