Máy Phát Điện Động Cơ HONDA - KOHLER - page 2
CÔNG SUẤT
ĐÔNG CƠ
ỨNG DỤNG

Máy Phát Điện Động Cơ HONDA - KOHLER

Máy Phát Điện Động Cơ Honda Và Kohler Nhập Khẩu - Lắp Ráp

Máy phát điện động cơ nhập khẩu chính hãng được trang bị những option đầu phát, bảng điều khiển của những thương hiệu hàng đầu thế giới với dải công suất đa dạng đáp ứng những nhu cầu khắt khe nhất của khách hàng, mang đến giải pháp toàn diện cho các công trình gắn liền với sự phát triển của cả đất nước.

MÁY PHÁT ĐIỆN ELEMAX SH2900

MÁY PHÁT ĐIỆN ELEMAX SH2900

Máy phát điện Elemax SH2900 công suất liên tục:

2.0 kVA

Máy phát điện Elemax SH2900 công suất dự phòng:

2.4 kVA

Động cơ:
Honda
Giá: 15,900,000 đ
Mua hàng

MÁY PHÁT ĐIỆN ELEMAX SH4000

MÁY PHÁT ĐIỆN ELEMAX SH4000

Máy phát điện Elemax SH4000 công suất liên tục:

2.7 kVA

Máy phát điện Elemax SH4000 công suất dự phòng:

3.7 kVA

Động cơ:
Honda
Giá: 27,700,000 đ
Mua hàng

MÁY PHÁT ĐIỆN ELEMAX SH5000

MÁY PHÁT ĐIỆN ELEMAX SH5000

Máy phát điện Elemax SH5000 công suất liên tục:

3.2 kVA

Máy phát điện Elemax SH5000 công suất dự phòng:

4.5 kVA

Động cơ:
Honda
Giá: 29,450,000 đ
Mua hàng

MÁY PHÁT ĐIỆN ELEMAX SH6000

MÁY PHÁT ĐIỆN ELEMAX SH6000

Máy phát điện Elemax SH6000 công suất liên tục:

4.0 kVA

Máy phát điện Elemax SH6000 công suất dự phòng:

5.5 kVA

Động cơ:
Honda
Giá: 31,800,000 đ
Mua hàng

MÁY PHÁT ĐIỆN ELEMAX SH3200EX

MÁY PHÁT ĐIỆN ELEMAX SH3200EX

Máy phát điện Elemax SH3200EX công suất liên tục:

2.2 kVA

Máy phát điện Elemax SH3200EX công suất dự phòng:

2.6 kVA

Động cơ:
Honda
Giá: 19,100,000 đ
Mua hàng

MÁY PHÁT ĐIỆN ELEMAX SH3900EX

MÁY PHÁT ĐIỆN ELEMAX SH3900EX

Máy phát điện Elemax SH3900EX công suất liên tục:

2.8 kVA

Máy phát điện Elemax SH3900EX công suất dự phòng:

3.3 kVA

Động cơ:
Honda
Giá: 22,950,000 đ
Mua hàng

MÁY PHÁT ĐIỆN ELEMAX SH4600EX

MÁY PHÁT ĐIỆN ELEMAX SH4600EX

Máy phát điện Elemax SH4600EX công suất liên tục:

3.2 kVA

Máy phát điện Elemax SH4600EX công suất dự phòng:

4.0 kVA

Động cơ:
Honda
Giá: 30,650,000 đ
Mua hàng

MÁY PHÁT ĐIỆN ELEMAX SH5300EX

MÁY PHÁT ĐIỆN ELEMAX SH5300EX

Máy phát điện Elemax SH5300EX công suất liên tục:

3.8 kVA

Máy phát điện Elemax SH5300EX công suất dự phòng:

4.7 kVA

Động cơ:
Honda
Giá: 33,250,000 đ
Mua hàng

MÁY PHÁT ĐIỆN ELEMAX SH6500EX

MÁY PHÁT ĐIỆN ELEMAX SH6500EX

Máy phát điện Elemax SH6500EX công suất liên tục:

5.0 kVA

Máy phát điện Elemax SH6500EX công suất dự phòng:

5.8 kVA

Động cơ:
Honda
Giá: 36,100,000 đ
Mua hàng

MÁY PHÁT ĐIỆN ELEMAX SH6500EX(S)

MÁY PHÁT ĐIỆN ELEMAX SH6500EX(S)

Máy phát điện Elemax SH6500EX(S) công suất liên tục:

5.0 kVA

Máy phát điện Elemax SH6500EX(S) công suất dự phòng:

5.8 kVA

Động cơ:
Honda
Giá: 42,850,000 đ
Mua hàng

MÁY PHÁT ĐIỆN ELEMAX SH7600EX

MÁY PHÁT ĐIỆN ELEMAX SH7600EX

Máy phát điện Elemax SH7600EX công suất liên tục:

5.6 kVA

Máy phát điện Elemax SH7600EX công suất dự phòng:

6.5 kVA

Động cơ:
Honda
Giá: 41,500,000 đ
Mua hàng

MÁY PHÁT ĐIỆN ELEMAX SH7600EX(S)

MÁY PHÁT ĐIỆN ELEMAX SH7600EX(S)

Máy phát điện Elemax SH7600EX(S) công suất liên tục:

5.6 kVA

Máy phát điện Elemax SH7600EX(S) công suất dự phòng:

6.5 kVA

Động cơ:
Honda
Giá: 46,000,000 đ
Mua hàng

MÁY PHÁT ĐIỆN ELEMAX SH11000

MÁY PHÁT ĐIỆN ELEMAX SH11000

Máy phát điện Elemax SH11000 công suất liên tục:

8.5 kVA

Máy phát điện Elemax SH11000 công suất dự phòng:

10 kVA

Động cơ:
Honda
Giá: 100,900,000 đ
Mua hàng

MÁY PHÁT ĐIỆN ELEMAX SHT11500

MÁY PHÁT ĐIỆN ELEMAX SHT11500

Máy phát điện Elemax SHT11500 công suất liên tục:

10 kVA

Máy phát điện Elemax SHT11500 công suất dự phòng:

11.5 kVA

Động cơ:
Honda
Giá: 103,950,000 đ
Mua hàng
DENYO
Elemax
Koop
TSURUMI
PUMA
THA-power
© Copyright © 2014 by 0.,Ltd. all rights reserved