Máy Nén Khí Puma – Trục vít

Máy Nén Khí Puma – Trục vít

Máy Nén Khí Puma Trục Vít. Dòng Máy Nén Khí Chất Lượng Cao Do Đài Loan Sản Xuất 

Puma Đài Loan là thương hiệu khí nén nổi tiếng xuất hiện từ những năm 1979. Trung tâm khí nén Puma đặt trụ sở tại Taiwan, chuyên sản xuất các loại máy nén khi Pistol, trục vít, máy nén khí cao áp, thấp áp, binh chứa khí nén và các phụ kiện đa dạng kèm theo tạo nên một hệ thống khí nén toàn diện, đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng.

MÁY NÉN KHÍ TRỤC VÍT SP30

MÁY NÉN KHÍ TRỤC VÍT SP30

Máy nén khí trục vít 30 HP có công suất

30 HP

Áp lực của máy nén khí trục vít 30 HP

8.0 kg/cm²

Lưu lượng máy nén khí trục vít 30 HP

3430 lít/phút
Giá: Liên hệ
Gửi liên hệ

MÁY NÉN KHÍ TRỤC VÍT SP 50

MÁY NÉN KHÍ TRỤC VÍT SP 50

Máy nén khí trục vít 50 HP có công suất

50 HP

Áp lực của máy nén khí trục vít 50 HP

8 kg/cm²

Lưu lượng máy nén khí trục vít 50 HP

5430 lít/phút
Giá: Liên hệ
Gửi liên hệ

MÁY NÉN KHÍ TRỤC VÍT SL10

MÁY NÉN KHÍ TRỤC VÍT SL10

Máy nén khí trục vít 10 HP có công suất

10 HP

Áp lực của máy nén khí trục vít 10 HP

8.0 kg/cm²

Lưu lượng máy nén khí trục vít 10 HP

1.1 m³/phút
Giá: Liên hệ
Gửi liên hệ

MÁY NÉN KHÍ TRỤC VÍT SL15

MÁY NÉN KHÍ TRỤC VÍT SL15

Máy nén khí trục vít 15 HP có công suất

15 HP

Áp lực của máy nén khí trục vít 15 HP

8.0 kg/cm²

Lưu lượng máy nén khí trục vít 15 HP

1.5 m³/phút
Giá: Liên hệ
Gửi liên hệ

MÁY NÉN KHÍ TRỤC VÍT SL20

MÁY NÉN KHÍ TRỤC VÍT SL20

Máy nén khí trục vít 20 HP có công suất

20 HP

Áp lực của máy nén khí trục vít 20 HP

8.0 kg/cm²

Lưu lượng máy nén khí trục vít 20 HP

2.3 m³/phút
Giá: Liên hệ
Gửi liên hệ

MÁY NÉN KHÍ TRỤC VÍT SL30

MÁY NÉN KHÍ TRỤC VÍT SL30

Máy nén khí trục vít 30 HP có công suất

30 HP

Áp lực của máy nén khí trục vít 30 HP

8.0 kg/cm²

Lưu lượng máy nén khí trục vít 30 HP

3.3 m³/phút
Giá: Liên hệ
Gửi liên hệ

MÁY NÉN KHÍ TRỤC VÍT SL50

MÁY NÉN KHÍ TRỤC VÍT SL50

Máy nén khí trục vít 50 HP có công suất

50 HP

Áp lực của máy nén khí trục vít 50 HP

8.0 kg/cm²

Lưu lượng máy nén khí trục vít 50 HP

6.1 m³/phút
Giá: Liên hệ
Gửi liên hệ

MÁY NÉN KHÍ TRỤC VÍT SL20D

MÁY NÉN KHÍ TRỤC VÍT SL20D

Máy nén khí trục vít 20 HP có công suất:

20 HP

Áp lực của máy nén khí trục vít 20 HP:

8.0 kg/cm²

Lưu lượng máy nén khí trục vít 20 HP:

2.3 m³/phút
Giá: Liên hệ
Gửi liên hệ

MÁY NÉN KHÍ TRỤC VÍT SL30D

MÁY NÉN KHÍ TRỤC VÍT SL30D

Máy nén khí trục vít 30 HP có công suất:

30 HP

Áp lực của máy nén khí trục vít 30 HP:

8.0 kg/cm²

Lưu lượng máy nén khí trục vít 30 HP:

3.5 m³/phút
Giá: Liên hệ
Gửi liên hệ

MÁY NÉN KHÍ TRỤC VÍT SL50D

MÁY NÉN KHÍ TRỤC VÍT SL50D

Máy nén khí trục vít 50 HP có công suất:

50 HP

Áp lực của máy nén khí trục vít 50 HP:

8.0 kg/cm²

Lưu lượng máy nén khí trục vít 50 HP:

6.0 m³/phút
Giá: Liên hệ
Gửi liên hệ

MÁY NÉN KHÍ TRỤC VÍT SL75D

MÁY NÉN KHÍ TRỤC VÍT SL75D

Máy nén khí trục vít 75 HP có công suất:

75 HP

Áp lực của máy nén khí trục vít 75 HP:

8.0 kg/cm²

Lưu lượng máy nén khí trục vít 75 HP:

9.6 m³/phút
Giá: Liên hệ
Gửi liên hệ

MÁY NÉN KHÍ TRỤC VÍT SL100D

MÁY NÉN KHÍ TRỤC VÍT SL100D

Máy nén khí trục vít 100 HP có công suất:

100 HP

Áp lực của máy nén khí trục vít 100 HP:

8.0 kg/cm²

Lưu lượng máy nén khí trục vít 100 HP:

12 m³/phút
Giá: Liên hệ
Gửi liên hệ

MÁY NÉN KHÍ TRỤC VÍT SL125D

MÁY NÉN KHÍ TRỤC VÍT SL125D

Máy nén khí trục vít 125 HP có công suất:

125 HP

Áp lực của máy nén khí trục vít 125 HP:

8.0 kg/cm²

Lưu lượng máy nén khí trục vít 125 HP:

15 m³/phút
Giá: Liên hệ
Gửi liên hệ

MÁY NÉN KHÍ TRỤC VÍT SL150D

MÁY NÉN KHÍ TRỤC VÍT SL150D

Máy nén khí trục vít 150 HP có công suất:

150 HP

Áp lực của máy nén khí trục vít 150 HP:

8.0 kg/cm²

Lưu lượng máy nén khí trục vít 150 HP:

19.8 m³/phút
Giá: Liên hệ
Gửi liên hệ

MÁY NÉN KHÍ TRỤC VÍT SL175D

MÁY NÉN KHÍ TRỤC VÍT SL175D

Máy nén khí trục vít 175 HP có công suất:

175 HP

Áp lực của máy nén khí trục vít 175 HP:

8.0 kg/cm²

Lưu lượng máy nén khí trục vít 175 HP:

123.2 m³/phút
Giá: Liên hệ
Gửi liên hệ
DENYO
Elemax
Koop
TSURUMI
PUMA
THA-power
© Copyright © 2014 by 0.,Ltd. all rights reserved