Máy Bơm Tsurumi – Nhật Bản - page 2

Máy Bơm Tsurumi – Nhật Bản

Máy bơm hố móng Tsurumi thương hiệu hàng đầu thế giới đến từ Nhật Bản

Tsurumi - Nhật Bản được thành lập vào năm 1924, là một trong những nhà sản xuất hàng đầu thế giới về các sản phẩm máy bơm. Các sản phẩm máy bơm của Tsurumi được dùng rộng rãi trong đời sống và các ngành kinh tế quốc dân, trong dân dụng, công nghiệp, máy bơm nước thải được dùng để cung cấp cho các khu công nghiệp, xí nghiệp, nhà máy, công trình quốc dân... Điều đó đó chứng minh được khả năng và sự sáng tạo của Tsurumi trên toàn thế giới.

BƠM TSURUMI KTZ 47.5

BƠM TSURUMI KTZ 47.5
Công suất :
7.5 kW

Lưu lượng :
1.4 m³/phút

Cột áp : 
40 m
Giá: Liên hệ
Gửi liên hệ

BƠM TSURUMI KTZ 45.5

BƠM TSURUMI KTZ 45.5
Công suất :
5.5 kW

Lưu lượng :
1.65 m³/phút

Cột áp : 
22.4 m
Giá: Liên hệ
Gửi liên hệ

BƠM TSURUMI KTZ 35.5

BƠM TSURUMI KTZ 35.5
Công suất :
5.5 kW

Lưu lượng :
1.1 m³/phút

Cột áp : 
32 m
Giá: Liên hệ
Gửi liên hệ

BƠM TSURUMI KTZ 43.7

BƠM TSURUMI KTZ 43.7
Công suất :
3.7 kW

Lưu lượng :
1.44 m³/phút

Cột áp : 
18 m
Giá: Liên hệ
Gửi liên hệ

BƠM TSURUMI KTZ 33.7

BƠM TSURUMI KTZ 33.7
Công suất :
3.7 kW

Lưu lượng :
0.9 m³/phút

Cột áp : 
29 m
Giá: Liên hệ
Gửi liên hệ

BƠM TSURUMI KTZ 23.7

BƠM TSURUMI KTZ 23.7
Công suất :
3.7 kW

Lưu lượng :
0.45 m³/phút

Cột áp : 
37 m
Giá: Liên hệ
Gửi liên hệ

BƠM TSURUMI KTZ 32.2

BƠM TSURUMI KTZ 32.2
Công suất :
2.2 kW

Lưu lượng :
0.8 m³/phút

Cột áp : 
20 m
Giá: Liên hệ
Gửi liên hệ

BƠM TSURUMI KTZ 22.2

BƠM TSURUMI KTZ 22.2
Công suất :
2.2 kW

Lưu lượng :
0.5 m³/phút

Cột áp : 
26 m
Giá: Liên hệ
Gửi liên hệ

BƠM TSURUMI KTZ 31.5

BƠM TSURUMI KTZ 31.5
Công suất :
1.5 kW

Lưu lượng :
0.67 m³/phút

Cột áp : 
14.4 m
Giá: Liên hệ
Gửi liên hệ

BƠM TSURUMI KTZ 21.5

BƠM TSURUMI KTZ 21.5
Công suất :
1.5 kW

Lưu lượng :
0.43 m³/phút

Cột áp : 
21.5 m
Giá: Liên hệ
Gửi liên hệ

BƠM TSURUMI TOS 150B415

BƠM TSURUMI TOS 150B415
Công suất :
15 kW

Lưu lượng :
4.5 m³/phút

Cột áp : 
28 m
Giá: Liên hệ
Gửi liên hệ

BƠM TSURUMI TOS 150B411

BƠM TSURUMI TOS 150B411
Công suất :
11 kW

Lưu lượng :
4.6 m³/phút

Cột áp : 
23.5 m
Giá: Liên hệ
Gửi liên hệ

BƠM TSURUMI TOS 150B47.5H

BƠM TSURUMI TOS 150B47.5H
Công suất :
7.5 kW

Lưu lượng :
3.7 m³/phút

Cột áp : 
18 m
Giá: Liên hệ
Gửi liên hệ

BƠM TSURUMI TOS 100B45.5

BƠM TSURUMI TOS 100B45.5
Công suất :
5.5 kW

Lưu lượng :
2.0 m³/phút

Cột áp : 
25 m
Giá: Liên hệ
Gửi liên hệ

BƠM TSURUMI TOS 100B43.7

BƠM TSURUMI TOS 100B43.7
Công suất :
3.7 kW

Lưu lượng :
2.0 m³/phút

Cột áp : 
16.4 m
Giá: Liên hệ
Gửi liên hệ
DENYO
Elemax
Koop
TSURUMI
PUMA
THA-power
© Copyright © 2014 by 0.,Ltd. all rights reserved