CÔNG SUẤT
ĐÔNG CƠ
ỨNG DỤNG

Mitsubishi – Nhật Bản

Tổ máy phát điện THA Power sử dụng động cơ Mitsubishi – thương hiệu nổi tiếng đến từ Nhật Bản. Chất lượng đã được khẳng định trên toàn thế giới qua nhiều thập kỉ. Thiên Hòa An là đơn vị hàng đầu phân phối tổ máy phát điện sử dụng động cơ Mitsubishi tại Việt Nam.

THA POWER | THG 10MMD

THA POWER | THG 10MMD
Công suất liên tục:
8.0 kVA

Công suất dự phòng:
8.8 kVA

Động cơ:
Mitsubishi

THA POWER | THG 12MMD

THA POWER | THG 12MMD
Công suất liên tục:
11.0 kVA

Công suất dự phòng:
12.0 kVA

Động cơ:
Mitsubishi

THA POWER | THG 20MMD

THA POWER | THG 20MMD
Công suất liên tục:
16.0 kVA

Công suất dự phòng:
17.6 kVA

Động cơ:
Mitsubishi

THA POWER | THG 25MMD

THA POWER | THG 25MMD
Công suất liên tục:
20.0 kVA

Công suất dự phòng:
22.0 kVA

Động cơ:
Mitsubishi

THA POWER | THG 15MMT

THA POWER | THG 15MMT
Công suất liên tục:
15.0 kVA

Công suất dự phòng:
16.5 kVA

Động cơ:
Mitsubishi

THA POWER | THG 25MMT

THA POWER | THG 25MMT
Công suất liên tục:
20.0 kVA

Công suất dự phòng:
22.0 kVA

Động cơ:
Mitsubishi

THA POWER | THG 35MMT

THA POWER | THG 35MMT
Công suất liên tục:
30.0 kVA

Công suất dự phòng:
33.0 kVA

Động cơ:
Mitsubishi

THA POWER | THG 45MMT

THA POWER | THG 45MMT
Công suất liên tục:
40.0 kVA

Công suất dự phòng:
44.0 kVA

Động cơ:
Mitsubishi

THA POWER | THG 55MMT

THA POWER | THG 55MMT
Công suất liên tục:
50.0 kVA

Công suất dự phòng:
55.0 kVA

Động cơ:
Mitsubishi

THA POWER | THG 80MMT

THA POWER | THG 80MMT
Công suất liên tục:
72.0 kVA

Công suất dự phòng:
80.0 kVA

Động cơ:
Mitsubishi

THA POWER | THG 100MMT

THA POWER | THG 100MMT
Công suất liên tục:
100.0 kVA

Công suất dự phòng:
110.0 kVA

Động cơ:
Mitsubishi

THA POWER | THG 825MLT

THA POWER | THG 825MLT
Công suất liên tục:
750.0 kVA

Công suất dự phòng:
800.0 kVA

Động cơ:
Mitsubishi

THA POWER | THG 880MLT

THA POWER | THG 880MLT
Công suất liên tục:
800.0 kVA

Công suất dự phòng:
880.0 kVA

Động cơ:
Mitsubishi

THA POWER | THG 1100MMT

THA POWER | THG 1100MMT
Công suất liên tục:
1000 kVA

Công suất dự phòng:
1100 kVA

Động cơ:
Mitsubishi

THA POWER | THG 1400MLT

THA POWER | THG 1400MLT
Công suất liên tục:
1250 kVA

Công suất dự phòng:
1400 kVA

Động cơ:
Mitsubishi
DENYO
TSURUMI
PUMA
THA Power
Elemax
Koop
© Copyright © 2014 by 0.,Ltd. all rights reserved