CÔNG SUẤT
ĐÔNG CƠ
ỨNG DỤNG

Cummins – Mỹ

Tổ máy phát điện THA Power sử dụng động cơ Cummins – thương hiệu nổi tiếng đến từ Mỹ. Chất lượng đã được khẳng định trên toàn thế giới qua nhiều thập kỉ. Thiên Hòa An là đơn vị hàng đầu phân phối tổ máy phát điện sử dụng động cơ Cummins tại Việt Nam.

THA POWER | THG 27CLT

THA POWER | THG 27CLT
Công suất liên tục:
25 kVA

Công suất dự phòng:
27 kVA

Động cơ:
Cummins

THA POWER | THG 30CLT

THA POWER | THG 30CLT
Công suất liên tục:
27 kVA

Công suất dự phòng:
30 kVA

Động cơ:
Cummins

THA POWER | THG 45CLT

THA POWER | THG 45CLT
Công suất liên tục:
40 kVA

Công suất dự phòng:
44 kVA

Động cơ:
Cummins

THA POWER | THG 55CLT

THA POWER | THG 55CLT
Công suất liên tục:
50 kVA

Công suất dự phòng:
55 kVA

Động cơ:
Cummins

THA POWER | THG 66CLT

THA POWER | THG 66CLT
Công suất liên tục:
60 kVA

Công suất dự phòng:
66 kVA

Động cơ:
Cummins

THA POWER | THG 88CLT

THA POWER | THG 88CLT
Công suất liên tục:
80 kVA

Công suất dự phòng:
88 kVA

Động cơ:
Cummins

THA POWER | THG 110CLT

THA POWER | THG 110CLT
Công suất liên tục:
100 kVA

Công suất dự phòng:
110 kVA

Động cơ:
Cummins

THA POWER | THG 125CLT

THA POWER | THG 125CLT
Công suất liên tục:
113 kVA

Công suất dự phòng:
125 kVA

Động cơ:
Cummins

THA POWER | THG 140CLT

THA POWER | THG 140CLT
Công suất liên tục:
125 kVA

Công suất dự phòng:
140 kVA

Động cơ:
Cummins

THA POWER | THG 150CLT

THA POWER | THG 150CLT
Công suất liên tục:
138 kVA

Công suất dự phòng:
150 kVA

Động cơ:
Cummins

THA POWER | THG 165CLT

THA POWER | THG 165CLT
Công suất liên tục:
150 kVA

Công suất dự phòng:
165 kVA

Động cơ:
Cummins

THA POWER | THG 200CLT

THA POWER | THG 200CLT
Công suất liên tục:
180 kVA

Công suất dự phòng:
200 kVA

Động cơ:
Cummins

THA POWER | THG 220CLT

THA POWER | THG 220CLT
Công suất liên tục:
200 kVA

Công suất dự phòng:
220 kVA

Động cơ:
Cummins

THA POWER | THG 275CLT

THA POWER | THG 275CLT
Công suất liên tục:
250 kVA

Công suất dự phòng:
275 kVA

Động cơ:
Cummins

THA POWER | THG 330CLT

THA POWER | THG 330CLT
Công suất liên tục:
300 kVA

Công suất dự phòng:
330 kVA

Động cơ:
Cummins
DENYO
TSURUMI
PUMA
THA Power
Elemax
Koop
© Copyright © 2014 by 0.,Ltd. all rights reserved