CÔNG SUẤT
ĐÔNG CƠ
ỨNG DỤNG

Denyo – Nhật Bản

Denyo - một trong những công ty sản xuất máy phát điện hàng đầu thế giới được thành lập năm 1948 tại Nhật Bản, có trụ sở chính được đặt tại Tokyo. Gần 70 năm trong ngành, Denyo nghiên cứu và phát triển không ngừng nghỉ để tạo ra dòng sản phẩm chất lượng cao, hiện đại, dễ sử dụng đáp ứng các nhu cầu liên tục thay đổi của thị trường. THA trân trọng là nhà phân phối độc quyền các tổ máy phát điện của Denyo - 100% Made in Japan. 
 

DENYO DA-6000SS

DENYO DA-6000SS
Công suất liên tục:
5.0 kVA

Công suất dự phòng:
5.5 kVA

Động cơ:
Kubota

DENYO DCA-6LSX

DENYO DCA-6LSX
Công suất liên tục:
5.0 kVA

Công suất dự phòng:
5.5 kVA

Động cơ:
Kubota

DENYO DCA-10LSX

DENYO DCA-10LSX
Công suất liên tục:
8.0 kVA

Công suất dự phòng:
8.8 kVA

Động cơ:
Kubota

DENYO DCA-15LSX

DENYO DCA-15LSX
Công suất liên tục:
13.0 kVA

Công suất dự phòng:
14.3 kVA

Động cơ:
Kubota

DENYO DCA-18ESX

DENYO DCA-18ESX
Công suất liên tục:
14.0 kVA

Công suất dự phòng:
15.4 kVA

Động cơ:
Isuzu

DENYO DCA-30ESX

DENYO DCA-30ESX
Công suất liên tục:
24.0 kVA

Công suất dự phòng:
26.4kVA

Động cơ:
Isuzu

DENYO DCA-40ESX

DENYO DCA-40ESX
Công suất liên tục:
33.0 kVA

Công suất dự phòng:
36.3 kVA

Động cơ:
Isuzu

DENYO DCA-13LSK

DENYO DCA-13LSK
Công suất liên tục:
10.5 kVA

Công suất dự phòng:
11 kVA

Động cơ:
Kubota

DENYO DCA-20LSK

DENYO DCA-20LSK
Công suất liên tục:
17 kVA

Công suất dự phòng:
18.7 kVA

Động cơ:
Kubota

DENYO DCA-25ESK

DENYO DCA-25ESK
Công suất liên tục:
20 kVA

Công suất dự phòng:
22 kVA

Động cơ:
Kubota

DENYO DCA-25ESI

DENYO DCA-25ESI
Công suất liên tục:
20 kVA

Công suất dự phòng:
22 kVA

Động cơ:
Isuzu

DENYO DCA-35SPK

DENYO DCA-35SPK
Công suất liên tục:
30 kVA

Công suất dự phòng:
31.5 kVA

Động cơ:
Kubota

DENYO DCA-45ESI

DENYO DCA-45ESI
Công suất liên tục:
37 kVA

Công suất dự phòng:
38.9 kVA

Động cơ:
Isuzu

DENYO DCA-60ESI2

DENYO DCA-60ESI2
Công suất liên tục:
50 kVA

Công suất dự phòng:
55 kVA

Động cơ:
Isuzu

DENYO DCA-75SPI

DENYO DCA-75SPI
Công suất liên tục:
65 kVA

Công suất dự phòng:
68.3 kVA

Động cơ:
Isuzu
DENYO
TSURUMI
PUMA
THA Power
Elemax
Koop
© Copyright © 2014 by 0.,Ltd. all rights reserved