Puma – Piston

Puma Đài Loan là thương hiệu khí nén nổi tiếng xuất hiện từ những năm 1979. Trung tâm khí nén Puma đặt trụ sở tại Taiwan, chuyên sản xuất các loại máy nén khi Pistol, trục vít, máy nén khí cao áp, thấp áp, binh chứa khí nén và các phụ kiện đa dạng kèm theo tạo nên một hệ thống khí nén toàn diện, đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng.

MÁY NÉN KHÍ PUMA TK 30500

MÁY NÉN KHÍ PUMA TK 30500
Công suất :
30 HP

Áp lực :
12 kg/cm²

Lưu lượng : 
3000 lít/phút

MÁY NÉN KHÍ PUMA XN2525

MÁY NÉN KHÍ PUMA XN2525
Công suất :
2.5 HP

Áp lực :
8.0 kg/cm²

Lưu lượng : 
190 lít/phút

MÁY NÉN KHÍ PUMA PX - 0260

MÁY NÉN KHÍ PUMA PX - 0260
Công suất :
0.5 HP

Áp lực :
8 kg/cm²

Lưu lượng : 
105 lít/phút

MÁY NÉN KHÍ PUMA PX - 190

MÁY NÉN KHÍ PUMA PX - 190
Công suất :
1.0 HP

Áp lực :
8.0 kg/cm²

Lưu lượng : 
185 lít/phút

MÁY NÉN KHÍ PUMA PX - 2100

MÁY NÉN KHÍ PUMA PX - 2100
Công suất :
2.0 HP

Áp lực :
8.0 kg/cm²

Lưu lượng : 
300 lít/phút

MÁY NÉN KHÍ PUMA PX - 3120

MÁY NÉN KHÍ PUMA PX - 3120
Công suất :
3.0 HP

Áp lực :
8 kg/cm²

Lưu lượng : 
465 lít/phút

MÁY NÉN KHÍ PUMA PX - 5160

MÁY NÉN KHÍ PUMA PX - 5160
Công suất :
5.0 HP

Áp lực :
8.0 kg/cm²

Lưu lượng : 
635 lít/phút

MÁY NÉN KHÍ PUMA PX - 7250A

MÁY NÉN KHÍ PUMA PX - 7250A
Công suất :
7.5 HP

Áp lực :
8.0 kg/cm²

Lưu lượng : 
940 lít/phút

MÁY NÉN KHÍ PUMA PX - 10300

MÁY NÉN KHÍ PUMA PX - 10300
Công suất :
10 HP

Áp lực :
8.0 kg/cm²

Lưu lượng : 
1300 lít/phút

MÁY NÉN KHÍ PUMA PX - 15300

MÁY NÉN KHÍ PUMA PX - 15300
Công suất :
15 HP

Áp lực :
8 kg/cm²

Lưu lượng : 
2000 lít/phút

MÁY NÉN KHÍ PUMA PX - 20300

MÁY NÉN KHÍ PUMA PX - 20300
Công suất :
20 HP

Áp lực :
8 kg/cm²

Lưu lượng : 
2500 lít/phút
DENYO
THA Power
Elemax
Koop
TSURUMI
PUMA
© Copyright © 2014 by 0.,Ltd. all rights reserved