CÔNG SUẤT
ĐÔNG CƠ
ỨNG DỤNG

Máy Phát Điện Động Cơ Sdec – Thượng Hải

Máy Phát Điện Động Cơ SDEC - Trung Quốc  lắp ráp tại nhà máy của THA
Tổ máy phát điện THA Power sử dụng động cơ Sdec - thương hiệu hàng đầu Trung Quốc đến từ thành phố Thượng Hải. Chất lượng động cơ SDEC đã được khẳng định trong nội địa và các nước trên thế giới trong gần 50 năm thành lập và phát triển. Thiên Hòa An là đơn vị hàng đầu phân phối tổ máy phát điện sử dụng động cơ SDEC - Thượng Hải tại Việt Nam.

MÁY PHÁT ĐIỆN KYOPOWER | THG 330SHDT

MÁY PHÁT ĐIỆN KYOPOWER | THG 330SHDT
Công suất liên tục:
300 kVA

Công suất dự phòng:
330 kVA

Động cơ:
Shanghai

MÁY PHÁT ĐIỆN SDEC THAPOWER | THG 100SDT

MÁY PHÁT ĐIỆN SDEC THAPOWER | THG 100SDT
Công suất liên tục:
80 kVA

Công suất dự phòng:
88 kVA

Động cơ:
Sdec

MÁY PHÁT ĐIỆN SDEC THAPOWER | THG 120SDT

MÁY PHÁT ĐIỆN SDEC THAPOWER | THG 120SDT
Công suất liên tục:
100 kVA

Công suất dự phòng:
110 kVA

Động cơ:
Sdec

MÁY PHÁT ĐIỆN SDEC THAPOWER | THG 150SDT

MÁY PHÁT ĐIỆN SDEC THAPOWER | THG 150SDT
Công suất liên tục:
125 kVA

Công suất dự phòng:
138 kVA

Động cơ:
Sdec

MÁY PHÁT ĐIỆN SDEC THAPOWER | THG 180SDT

MÁY PHÁT ĐIỆN SDEC THAPOWER | THG 180SDT
Công suất liên tục:
150 kVA

Công suất dự phòng:
165 kVA

Động cơ:
Sdec

MÁY PHÁT ĐIỆN SDEC THAPOWER | THG 200SDT

MÁY PHÁT ĐIỆN SDEC THAPOWER | THG 200SDT
Công suất liên tục:
181 kVA

Công suất dự phòng:
199 kVA

Động cơ:
Sdec

MÁY PHÁT ĐIỆN SDEC THAPOWER | THG 220SDT

MÁY PHÁT ĐIỆN SDEC THAPOWER | THG 220SDT
Công suất liên tục:
200 kVA

Công suất dự phòng:
220 kVA

Động cơ:
Sdec

MÁY PHÁT ĐIỆN SDEC THAPOWER | THG 250SDT

MÁY PHÁT ĐIỆN SDEC THAPOWER | THG 250SDT
Công suất liên tục:
225 kVA

Công suất dự phòng:
248 kVA

Động cơ:
Sdec

MÁY PHÁT ĐIỆN SDEC THAPOWER | THG 280SDT

MÁY PHÁT ĐIỆN SDEC THAPOWER | THG 280SDT
Công suất liên tục:
250 kVA

Công suất dự phòng:
275 kVA

Động cơ:
Sdec
DENYO
Elemax
Koop
TSURUMI
PUMA
THA-power
© Copyright © 2014 by 0.,Ltd. all rights reserved