Matra – Italia

Bơm Matra - thương hiệu bơm nổi tiếng thế giới đến từ Ý. Phạm vi sản phẩm đa dạng nhiều mẫu mã: bơm bề mặt, bơm chìm, bộ bơm tăng áp. Các sản phẩm bơm Matra luôn khẳng định được chất lượng trên nhiều thị trường.

BƠM MATRA CM 50-160B

BƠM MATRA CM 50-160B
Công suất :
5.5 kW

Lưu lượng :
78 m³/h

Cột áp : 
31 m

BƠM MATRA CM 50-200A

BƠM MATRA CM 50-200A
Công suất :
15 kW

Lưu lượng :
78 m³/h

Cột áp : 
58 m

BƠM MATRA CM 50-200B

BƠM MATRA CM 50-200B
Công suất :
11 kW

Lưu lượng :
72 m³/h

Cột áp : 
51 m

BƠM MATRA CM 50-250A

BƠM MATRA CM 50-250A
Công suất :
22 kW

Lưu lượng :
78 m³/h

Cột áp : 
90 m

BƠM MATRA CM 50-250B

BƠM MATRA CM 50-250B
Công suất :
18.5 kW

Lưu lượng :
78 m³/h

Cột áp : 
78 m

BƠM MATRA CM 50-250C

BƠM MATRA CM 50-250C
Công suất :
15 kW

Lưu lượng :
78 m³/h

Cột áp : 
72 m

BƠM MATRA CM 65-125A

BƠM MATRA CM 65-125A
Công suất :
7.5 kW

Lưu lượng :
132 m³/h

Cột áp : 
25 m

BƠM MATRA CM 65-160B

BƠM MATRA CM 65-160B
Công suất :
11 kW

Lưu lượng :
144 m³/h

Cột áp : 
33 m

BƠM MATRA CM 65-200A

BƠM MATRA CM 65-200A
Công suất :
22 kW

Lưu lượng :
132 m³/h

Cột áp : 
56 m

BƠM MATRA CM 65-200B

BƠM MATRA CM 65-200B
Công suất :
18.5 kW

Lưu lượng :
132 m³/h

Cột áp : 
47 m

BƠM MATRA CM 65-250A

BƠM MATRA CM 65-250A
Công suất :
37 kW

Lưu lượng :
156 m³/h

Cột áp : 
90 m

BƠM MATRA CM 80-160A

BƠM MATRA CM 80-160A
Công suất :
22.5 kW

Lưu lượng :
225 m³/h

Cột áp : 
40 m

BƠM MATRA CM 80-160B

BƠM MATRA CM 80-160B
Công suất :
18.5 kW

Lưu lượng :
210 m³/h

Cột áp : 
35 m

BƠM MATRA CM 80-160C

BƠM MATRA CM 80-160C
Công suất :
15 kW

Lưu lượng :
195 m³/h

Cột áp : 
30 m

BƠM MATRA CM 80-160D

BƠM MATRA CM 80-160D
Công suất :
11 kW

Lưu lượng :
180 m³/h

Cột áp : 
25 m
DENYO
THA Power
Elemax
Koop
TSURUMI
PUMA
© Copyright © 2014 by 0.,Ltd. all rights reserved