CÔNG SUẤT
ĐÔNG CƠ
ỨNG DỤNG

HONDA - THÁI LAN

MÁY PHÁT ĐIỆN KYOPOWER | THG 14DKS

MÁY PHÁT ĐIỆN KYOPOWER | THG 14DKS
Công suất liên tục:
13 kVA

Công suất dự phòng:
14 kVA

Động cơ:
Kohler

MÁY PHÁT ĐIỆN KYOPOWER | THG 11DKS

MÁY PHÁT ĐIỆN KYOPOWER | THG 11DKS
Công suất liên tục:
10 kVA

Công suất dự phòng:
11 kVA

Động cơ:
Kohler

MÁY PHÁT ĐIỆN KYOPOWER | THG 15000S/ES

MÁY PHÁT ĐIỆN KYOPOWER | THG 15000S/ES
Công suất liên tục:
10 kVA

Công suất dự phòng:
10.5 kVA

Động cơ:
Honda

MÁY PHÁT ĐIỆN KYOPOWER | THG 12000S/ES

MÁY PHÁT ĐIỆN KYOPOWER | THG 12000S/ES
Công suất liên tục:
9.5 kVA

Công suất dự phòng:
10.5 kVA

Động cơ:
Honda

MÁY PHÁT ĐIỆN KYOPOWER | THG 11000S/ES

MÁY PHÁT ĐIỆN KYOPOWER | THG 11000S/ES
Công suất liên tục:
8.0 kVA

Công suất dự phòng:
8.5 kVA

Động cơ:
Honda

MÁY PHÁT ĐIỆN KYOPOWER | THG 3200EX

MÁY PHÁT ĐIỆN KYOPOWER | THG 3200EX
Công suất liên tục:
2.8 kVA

Công suất dự phòng:
3.0 kVA

Động cơ:
Honda

MÁY PHÁT ĐIỆN KYOPOWER | THG 2500

MÁY PHÁT ĐIỆN KYOPOWER | THG 2500
Công suất liên tục:
2.0 kVA

Công suất dự phòng:
2.2 kVA

Động cơ:
Honda
DENYO
THA Power
Elemax
Koop
TSURUMI
PUMA
© Copyright © 2014 by 0.,Ltd. all rights reserved