Puma – Piston

Puma Đài Loan là thương hiệu khí nén nổi tiếng xuất hiện từ những năm 1979. Trung tâm khí nén Puma đặt trụ sở tại Taiwan, chuyên sản xuất các loại máy nén khi Pistol, trục vít, máy nén khí cao áp, thấp áp, binh chứa khí nén và các phụ kiện đa dạng kèm theo tạo nên một hệ thống khí nén toàn diện, đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng.

PK 0260

PK 0260
Công suất :
0.5 HP

Áp lực :
8.0 kg/cm²

Lưu lượng : 
105 lít/phút

PK 190

PK 190
Công suất :
1.0 HP

Áp lực :
8.0 kg/cm²

Lưu lượng : 
185 lít/phút

PK 2100

PK 2100
Công suất :
2.0 HP

Áp lực :
8.0 kg/cm²

Lưu lượng : 
300 lít/phút

PK 3120

PK 3120
Công suất :
3.0 HP

Áp lực :
8.0 kg/cm²

Lưu lượng : 
465 lít/phút

PK 5160

PK 5160
Công suất :
5.0 HP

Áp lực :
8.0 kg/cm²

Lưu lượng : 
751 lít/phút

PK 7250A

PK 7250A
Công suất :
7.5 HP

Áp lực :
8.0 kg/cm²

Lưu lượng : 
1120 lít/phút

PK 10300

PK 10300
Công suất :
10 HP

Áp lực :
8.0 kg/cm²

Lưu lượng : 
1550 lít/phút

PK 15300

PK 15300
Công suất :
15 HP

Áp lực :
8.0 kg/cm²

Lưu lượng : 
2200 lít/phút

PK 20300

PK 20300
Công suất :
20 HP

Áp lực :
8.0 kg/cm²

Lưu lượng : 
3000 lít/phút

PK 30500

PK 30500
Công suất :
30 HP

Áp lực :
8.0 kg/cm²

Lưu lượng : 
3800 lít/phút

TK 5250

TK 5250
Công suất :
5.0 HP

Áp lực :
12 kg/cm²

Lưu lượng : 
560 lít/phút

TK 7300A

TK 7300A
Công suất :
7.5 HP

Áp lực :
12 kg/cm²

Lưu lượng : 
730 lít/phút

TK 10300

TK 10300
Công suất :
10 HP

Áp lực :
12 kg/cm²

Lưu lượng : 
1070 lít/phút

TK 15300

TK 15300
Công suất :
15 HP

Áp lực :
12 kg/cm²

Lưu lượng : 
1560 lít/phút

TK 20300

TK 20300
Công suất :
20 HP

Áp lực :
12 kg/cm²

Lưu lượng : 
1980 lít/phút
DENYO
TSURUMI
PUMA
THA Power
Elemax
Koop
© Copyright © 2014 by 0.,Ltd. all rights reserved