Tsurumi – Nhật Bản

Tsurumi - Nhật Bản được thành lập vào năm 1924, là một trong những nhà sản xuất hàng đầu thế giới về các sản phẩm máy bơm. Các sản phẩm máy bơm của Tsurumi được dùng rộng rãi trong đời sống và các ngành kinh tế quốc dân, trong dân dụng, công nghiệp, máy bơm nước thải được dùng để cung cấp cho các khu công nghiệp, xí nghiệp, nhà máy, công trình quốc dân... Điều đó đó chứng minh được khả năng và sự sáng tạo của Tsurumi trên toàn thế giới.
 

 

HS 2.4S

HS 2.4S
Công suất :
0.4 kW

Lưu lượng :
0.2 m³/phút

Cột áp : 
12 m

HSZ 3.75S

HSZ 3.75S
Công suất :
0.75 kW

Lưu lượng :
0.2 m³/phút

Cột áp : 
12 m

HSZ 2.4S

HSZ 2.4S
Công suất :
0.4 kW

Lưu lượng :
0.2 m³/phút

Cột áp : 
12 m

NKZ3-C4

NKZ3-C4
Công suất :
3.7 kW

Lưu lượng :
1.5 m³/phút

Cột áp : 
16 m

NKZ3-D3

NKZ3-D3
Công suất :
3.7 kW

Lưu lượng :
0.5 m³/phút

Cột áp : 
15 m

NKZ3-D4

NKZ3-D4
Công suất :
5.5 kW

Lưu lượng :
2.0 m³/phút

Cột áp : 
18.7 m

KRS 1022

KRS 1022
Công suất :
22 kW

Lưu lượng :
12 m³/phút

Cột áp : 
22 m

KRS 822L

KRS 822L
Công suất :
22 kW

Lưu lượng :
5.9 m³/phút

Cột áp : 
26 m

KRS 822

KRS 822
Công suất :
22 kW

Lưu lượng :
5.3 m³/phút

Cột áp : 
34 m

KRS 2-150

KRS 2-150
Công suất :
9.0 kW

Lưu lượng :
3.25 m³/phút

Cột áp : 
22 m

KRS 2-80

KRS 2-80
Công suất :
4.0 kW

Lưu lượng :
1.6 m³/phút

Cột áp : 
15.8 m

KTV 2-80

KTV 2-80
Công suất :
3.0 kW

Lưu lượng :
0.72 m³/phút

Cột áp : 
22.4 m

KTZ 611

KTZ 611
Công suất :
11 kW

Lưu lượng :
2.44 m³/phút

Cột áp : 
32 m

KTZ 411

KTZ 411
Công suất :
11 kW

Lưu lượng :
1.44 m³/phút

Cột áp : 
48 m

KTZ 67.5

KTZ 67.5
Công suất :
7.5 kW

Lưu lượng :
2.1 m³/phút

Cột áp : 
31 m
DENYO
TSURUMI
PUMA
THA Power
Elemax
Koop
© Copyright © 2014 by 0.,Ltd. all rights reserved