Koop – Trung Quốc

Koop được thành lập vào năm 2007 tại Thường Châu, Trung Quốc. Là một doanh nghiệp quốc tế chuyên về nghiên cứu, sản xuất các sản phẩm sử dụng động cơ Diesel . Nhiệm vụ của Koop là cung cấp giải pháp năng lượng sáng tạo và hiệu quả cho người dùng toàn cầu.

KDP50B/BE/L/LE

KDP50B/BE/L/LE
Công suất :
2.8 kW

Lưu lượng :
22 m³/h

Cột áp : 
15 m

KDP80B/BE/L/LE

KDP80B/BE/L/LE
Công suất :
4.0 kW

Lưu lượng :
35 m³/h

Cột áp : 
17 m

KDP100B/BE/L/LE

KDP100B/BE/L/LE
Công suất :
6.6 kW

Lưu lượng :
40 m³/h

Cột áp : 
19 m

KDP40HB/HBE/HL/HLE

KDP40HB/HBE/HL/HLE
Công suất :
4.0 kW

Lưu lượng :
12 m³/h

Cột áp : 
42 m

KDP50HB/HBE/HL/HLE

KDP50HB/HBE/HL/HLE
Công suất :
6.6 kW

Lưu lượng :
18 m³/h

Cột áp : 
45 m

KDP40CB/CBE/L/LE

KDP40CB/CBE/L/LE
Công suất :
2.8 kW

Lưu lượng :
19 m³/h

Cột áp : 
70 m

KDP50/40CB/CBE/L/LE

KDP50/40CB/CBE/L/LE
Công suất :
4.0 kW

Lưu lượng :
30 m³/h

Cột áp : 
80 m

KDP50CB/CBE/L/LE

KDP50CB/CBE/L/LE
Công suất :
4.0 kW

Lưu lượng :
30 m³/h

Cột áp : 
80 m

KDP50CB/CBE/L/LE

KDP50CB/CBE/L/LE
Công suất :
6.6 kW

Lưu lượng :
35 m³/h

Cột áp : 
92 m

KDP80CB/CBE/L/LE

KDP80CB/CBE/L/LE
Công suất :
6.6 kW

Lưu lượng :
47 m³/h

Cột áp : 
80 m

KDP80CB/CBE/L/LE

KDP80CB/CBE/L/LE
Công suất :
6.9 kW

Lưu lượng :
40 m³/h

Cột áp : 
102 m

KDP100/80CB/CBE/L/LE

KDP100/80CB/CBE/L/LE
Công suất :
6.6 kW

Lưu lượng :
90 m³/h

Cột áp : 
60 m

KDP100/80CB/CBE/L/LE

 KDP100/80CB/CBE/L/LE
Công suất :
6.9 kW

Lưu lượng max :
150 m³/h

Cột áp : 
75 m
DENYO
TSURUMI
PUMA
THA Power
Elemax
Koop
© Copyright © 2014 by 0.,Ltd. all rights reserved