CÔNG SUẤT
ĐÔNG CƠ
ỨNG DỤNG

Kubota – Nhật Bản

Tổ máy phát điện THA Power sử dụng động cơ Kubota – thương hiệu nổi tiếng đến từ Nhật Bản. Chất lượng đã được khẳng định trên toàn thế giới qua nhiều thập kỉ. Thiên Hòa An là đơn vị hàng đầu phân phối tổ máy phát điện sử dụng động cơ Kubota tại Việt Nam.

THA POWER | THG 8KMD

THA POWER | THG 8KMD
Công suất liên tục:
6.0 kVA

Công suất dự phòng:
6.6 kVA

Động cơ:
Kubota

THA POWER | THG 10KMD

THA POWER | THG 10KMD
Công suất liên tục:
8.0 kVA

Công suất dự phòng:
8.8 kVA

Động cơ:
Kubota

THA POWER | THG 12KMD

THA POWER | THG 12KMD
Công suất liên tục:
11 kVA

Công suất dự phòng:
12 kVA

Động cơ:
Kubota

THA POWER | THG 14KMD

THA POWER | THG 14KMD
Công suất liên tục:
12 kVA

Công suất dự phòng:
13.2 kVA

Động cơ:
Kubota

THA POWER | THG 15KMD

THA POWER | THG 15KMD
Công suất liên tục:
14 kVA

Công suất dự phòng:
15.4 kVA

Động cơ:
Kubota

THA POWER | THG 15KMT

THA POWER | THG 15KMT
Công suất liên tục:
15 kVA

Công suất dự phòng:
16.5 kVA

Động cơ:
Kubota

THA POWER | THG 18KMT

THA POWER | THG 18KMT
Công suất liên tục:
17 kVA

Công suất dự phòng:
18 kVA

Động cơ:
Kubota

THA POWER | THG 30KMT

THA POWER | THG 30KMT
Công suất liên tục:
28 kVA

Công suất dự phòng:
30 kVA

Động cơ:
Kubota
DENYO
TSURUMI
PUMA
THA Power
Elemax
Koop
© Copyright © 2014 by 0.,Ltd. all rights reserved