CÔNG SUẤT
ĐÔNG CƠ
ỨNG DỤNG

Doosan – Hàn Quốc

Tổ máy phát điện THA Power sử dụng động cơ Doosan – thương hiệu nổi tiếng đến từ Hàn Quốc. Chất lượng đã được khẳng định trên toàn thế giới qua nhiều thập kỉ. Thiên Hòa An là đơn vị hàng đầu phân phối tổ máy phát điện sử dụng động cơ Doosan tại Việt Nam.

THA POWER | THG 165DLT

THA POWER | THG 165DLT
Công suất liên tục:
150 kVA

Công suất dự phòng:
165 kVA

Động cơ:
Doosan

THA POWER | THG 220DLT

THA POWER | THG 220DLT
Công suất liên tục:
200 kVA

Công suất dự phòng:
220 kVA

Động cơ:
Doosan

THA POWER | THG 250DLT

THA POWER | THG 250DLT
Công suất liên tục:
225 kVA

Công suất dự phòng:
250 kVA

Động cơ:
Doosan

THA POWER | THG 315DLT

THA POWER | THG 315DLT
Công suất liên tục:
275 kVA

Công suất dự phòng:
315 kVA

Động cơ:
Doosan

THA POWER | THG 330DLT

THA POWER | THG 330DLT
Công suất liên tục:
300 kVA

Công suất dự phòng:
330 kVA

Động cơ:
Doosan

THA POWER | THG 415DLT

THA POWER | THG 415DLT
Công suất liên tục:
375 kVA

Công suất dự phòng:
415 kVA

Động cơ:
Doosan

THA POWER | THG 440DLT

THA POWER | THG 440DLT
Công suất liên tục:
400 kVA

Công suất dự phòng:
440 kVA

Động cơ:
Doosan

THA POWER | THG 500DLT

THA POWER |  THG 500DLT
Công suất liên tục:
450 kVA

Công suất dự phòng:
500 kVA

Động cơ:
Doosan

THA POWER | THG 550DLT

THA POWER | THG 550DLT
Công suất liên tục:
500 kVA

Công suất dự phòng:
550 kVA

Động cơ:
Doosan

THA POWER | THG 625DLT

THA POWER | THG 625DLT
Công suất liên tục:
565 kVA

Công suất dự phòng:
625 kVA

Động cơ:
Doosan

THA POWER | THG 700DLT

THA POWER | THG 700DLT
Công suất liên tục:
625 kVA

Công suất dự phòng:
700 kVA

Động cơ:
Doosan

THA POWER | THG 750DLT

THA POWER | THG 750DLT
Công suất liên tục:
675 kVA

Công suất dự phòng:
750 kVA

Động cơ:
Doosan

THA POWER | THG 825DLT

THA POWER | THG 825DLT
Công suất liên tục:
750 kVA

Công suất dự phòng:
825 kVA

Động cơ:
Doosan
DENYO
TSURUMI
PUMA
THA Power
Elemax
Koop
© Copyright © 2014 by 0.,Ltd. all rights reserved