CÔNG SUẤT
ĐÔNG CƠ
ỨNG DỤNG

500 KVA - 1000 KVA

THA Power - thương hiệu tổ máy phát điện của công ty Thiên Hòa An được trang bị những option động cơ, đầu phát, bảng điều khiển của những thương hiệu hàng đầu thế giới với dải công suất đa dạng đáp ứng những nhu cầu khắt khe nhất của khách hàng, mang đến giải pháp toàn diện cho các công trình gắn liền với sự phát triển của cả đất nước.

THA POWER | THG 1000MTU

THA POWER | THG 1000MTU
Công suất liên tục:
900 kVA

Công suất dự phòng:
1000 kVA

Động cơ:
MTU

THA POWER | THG 500PST

THA POWER | THG 500PST
Công suất liên tục:
450 kVA

Công suất dự phòng:
500 kVA

Động cơ:
Perkins

THA POWER | THG 550PST

THA POWER | THG 550PST
Công suất liên tục:
500 kVA

Công suất dự phòng:
550 kVA

Động cơ:
Perkins

THA POWER | THG 660PST

THA POWER | THG 660PST
Công suất liên tục:
600 kVA

Công suất dự phòng:
660 kVA

Động cơ:
Perkins

THA POWER | THG 715PST

THA POWER | THG 715PST
Công suất liên tục:
650 kVA

Công suất dự phòng:
715 kVA

Động cơ:
Perkins

THA POWER | THG 825PST

THA POWER | THG 825PST
Công suất liên tục:
750 kVA

Công suất dự phòng:
825 kVA

Động cơ:
Perkins

THA POWER | THG 880PST

THA POWER | THG 880PST
Công suất liên tục:
800 kVA

Công suất dự phòng:
880 kVA

Động cơ:
Perkins

THA POWER | THG 1000PST

THA POWER | THG 1000PST
Công suất liên tục:
900 kVA

Công suất dự phòng:
1000 kVA

Động cơ:
Perkins

THA POWER | THG 500DLT

THA POWER |  THG 500DLT
Công suất liên tục:
450 kVA

Công suất dự phòng:
500 kVA

Động cơ:
Doosan

THA POWER | THG 625DLT

THA POWER | THG 625DLT
Công suất liên tục:
565 kVA

Công suất dự phòng:
625 kVA

Động cơ:
Doosan

THA POWER | THG 700DLT

THA POWER | THG 700DLT
Công suất liên tục:
625 kVA

Công suất dự phòng:
700 kVA

Động cơ:
Doosan

THA POWER | THG 750DLT

THA POWER | THG 750DLT
Công suất liên tục:
675 kVA

Công suất dự phòng:
750 kVA

Động cơ:
Doosan

THA POWER | THG 825DLT

THA POWER | THG 825DLT
Công suất liên tục:
750 kVA

Công suất dự phòng:
825 kVA

Động cơ:
Doosan

THA POWER | THG 550CLT

THA POWER | THG 550CLT
Công suất liên tục:
500 kVA

Công suất dự phòng:
550 kVA

Động cơ:
Cummins

THA POWER | THG 650CLT

THA POWER | THG 650CLT
Công suất liên tục:
600 kVA

Công suất dự phòng:
650 kVA

Động cơ:
Cummins
DENYO
TSURUMI
PUMA
THA Power
Elemax
Koop
© Copyright © 2014 by 0.,Ltd. all rights reserved