1500 KVA – 2000 KVA

THA Power - thương hiệu tổ máy phát điện của công ty Thiên Hòa An được trang bị những option động cơ, đầu phát, bảng điều khiển của những thương hiệu hàng đầu thế giới với dải công suất đa dạng đáp ứng những nhu cầu khắt khe nhất của khách hàng, mang đến giải pháp toàn diện cho các công trình gắn liền với sự phát triển của cả đất nước.

THA POWER | THG 1500MTU

THA POWER | THG 1500MTU
Công suất liên tục:
1350 kVA

Công suất dự phòng:
1500 kVA

Động cơ:
MTU

THA POWER | THG 1700MTU

THA POWER | THG 1700MTU
Công suất liên tục:
1550 kVA

Công suất dự phòng:
1700 kVA

Động cơ:
MTU

THA POWER | THG 1800MTU

THA POWER | THG 1800MTU
Công suất liên tục:
1625 kVA

Công suất dự phòng:
1800 kVA

Động cơ:
MTU

THA POWER | THG 2000MTU

THA POWER | THG 2000MTU
Công suất liên tục:
1812 kVA

Công suất dự phòng:
2000 kVA

Động cơ:
MTU

THA POWER | THG 1500PST

THA POWER | THG 1500PST
Công suất liên tục:
1350 kVA

Công suất dự phòng:
1500 kVA

Động cơ:
Perkins

THA POWER | THG 1650PST

THA POWER | THG 1650PST
Công suất liên tục:
1500 kVA

Công suất dự phòng:
1650 kVA

Động cơ:
Perkins

THA POWER | THG 1850PST

THA POWER | THG 1850PST
Công suất liên tục:
11650 kVA

Công suất dự phòng:
1850 kVA

Động cơ:
Perkins

THA POWER | THG 1875PST

THA POWER | THG 1875PST
Công suất liên tục:
1705 kVA

Công suất dự phòng:
1875 kVA

Động cơ:
Perkins

THA POWER | THG 2030PST

THA POWER | THG 2030PST
Công suất liên tục:
1845 kVA

Công suất dự phòng:
2030 kVA

Động cơ:
Perkins

THA POWER | THG 1675CLT

THA POWER | THG 1675CLT
Công suất liên tục:
1400 kVA

Công suất dự phòng:
1675 kVA

Động cơ:
Cummins

THA POWER | THG 1650MLT

THA POWER | THG 1650MLT
Công suất liên tục:
1500 kVA

Công suất dự phòng:
1650 kVA

Động cơ:
Mitsubishi

THA POWER | THG 1825CLT

THA POWER | THG 1825CLT
Công suất liên tục:
1650 kVA

Công suất dự phòng:
1850 kVA

Động cơ:
Cummins

THA POWER | THG 2065CLT

THA POWER | THG 2065CLT
Công suất liên tục:
1875 kVA

Công suất dự phòng:
2065 kVA

Động cơ:
Cummins

THA POWER | THG 2250CLT

THA POWER | THG 2250CLT
Công suất liên tục:
2000 kVA

Công suất dự phòng:
2250 kVA

Động cơ:
Cummins
DENYO
TSURUMI
PUMA
THA Power
Elemax
Koop
© Copyright © 2014 by 0.,Ltd. all rights reserved